Följ oss på

Vill du veta mer om PwC:s
verksamhet 2014/15?

Ta del av vår
årsredovisning
och hållbarhets-
redovisning

Läs mer

 

Nytt nummer av nyhetsbrevet Dialog

Rutiner som hjälper dig att fakturera i tid. Viktiga frågor att diskutera under slutrevisionen. Företagarnas önskelista 2015. I nyhetsbrevet kan du också läsa det senaste om BEPS, hur allt fler bolag utsätts för säkerhetsindienter samt hur verkstadsbranschen ser på den digitala utvecklingen.

Prenumerera på nyhetsbrevet » 

5 snabba frågor om det senaste inom BEPS