Asset Management

Alternative asset management 2020

Alternative asset management 2020: Fast forward to centre stage

Rapporten redogör vi för troliga omvärlds- förändringar under de kommande åren och beskriver hur alternativa kapitalförvaltare kan dra nytta av dessa förändringar.

Läs mer...

Asset Management 2020 and beyond

Asset Management 2020 and beyond: Transforming your business for a new global tax world

År 2020 spås traditionella kapitalförvaltare öka i storlek till följd av att banker och försäkrings- bolag minskar sin kapitalförvaltningsverksamhet, enligt PwC:s rapport.

Läs mer...

Kontakt

Peter Nilsson, ansvarig Asset Management, PwC

Peter Nilsson

Ansvarig partner
Insurance

LinkedIn