Asset Management

Hantera höjda krav och ökad konkurrens med erfaren partner

PwC:s branschexpertis inom Asset Management.

Tack vare erfarna revisorer och konsulter som förstår kapitalförvaltares möjligheter och risker i grunden, kan du få hjälp att hantera utmaningar med höjda krav och ökad konkurrens samtidigt som du stärker intressenternas förtroende för verksamheten. Just nu arbetar vi med intressanta lösningar inom governance, risk och compliance, finansiell rapportering och strategier för affärsutveckling.

Läs mer här...

Highlight

Asset Management 2020 and beyond

2015-10-05

År 2020 spås traditionella kapitalförvaltare öka i storlek till följd av att banker och försäkringsbolag minskar sin kapitalförvaltningsverksamhet, enligt PwC:s rapport.

Basel III: Prudential breakfast briefing series - july 2015

2015-09-03

Det första steget till en ny typ av riskhantering är att skapa en strategi som tydliggör hot och möjligheter verksamheten står inför, visar rapporten från PwC.

FS Viewpoint: All aboard

2015-09-03

Finansiella institut som strävar efter att förbättra kundupplevelsen och öka den operativa effektiviteten får bättre insikt i kundernas preferenser och önskemål, visar rapporten från PwC.

18th Annual Global CEO Survey: Key findings in the Asset Management industry

2015-02-04

Nästan hälften av företagsledarna inom kapitalförvaltning tror att ekonomin förblir densamma det kommande året, visar CEO Survey 2015 från PwC.

Exchange traded fund 2020 - preparing for a new horizon

2015-01-26

Det råder ökad tillväxt för börshandlade fonder och indexprodukter och utvecklingen väntas fortgå, visar denna rapport från PwC.

Protecting client assets – an update for banks, deposit takers and securities firms

2014-08-17

Denna rapport tilttar närmare på vilken inverkan den brittiska finansinspektionens ändringar i regelverket för kundtillgångar kommer att ha på banker, värdepappersinstitut och inlåningsföretag.

Current developments for mutual fund audit committees

2014-06-29

Denna upplaga omfattar bland annat reformutvecklingen för penningmarknadsfonder, operationella och regulatoriska överväganden för likvida alternativ samt en uppdatering om FATCA.

FS Viewpoint: The art of letting go: Middle- and back-office right-sourcing options for insurance investment management

2014-03-16

Rapporten tittar närmare på hur óutsourcing kan vara en väg för försäkringsbolagen att fokusera på sin kärnverksamhet och samtidigt öka flexibiliteten.

17th Annual Global CEO Survey: Key findings in the Asset Management industry

2014-02-05

Rapporten sammanfattar de viktigaste resultaten från CEO Survey inom branschen Asset Management.

Alternative asset management 2020: Fast forward to centre stage

2014-02-04

För att hjälpa alternativa kapitalförvaltare att planera inför framtiden redogör vi för troliga omvärldsförändringar under de kommande åren.