Globalt nätverk av specialister

Kapitalförvaltningsbranschen växer och förändras. Nya regler ska hanteras och konsolidering ställer krav på ständig utveckling och förnyelse med en pågående branschomvandling till följd. Vi har stor erfarenhet om de utmaningar som branschen ställs inför och hur de kan hanteras.


The changing faces of billionaires

PwC undersöker i denna rapport hur jordens miljardärer har utvecklats över generationer.

Global hedge fund distribution survey 2015

En bedömning av konsekvenser som lagstiftningsreformer och förändrat beteende hos investerare får för hedgefondernas distribueringsmodeller och kapitalanskaffning.

Asset Management 2020 and beyond

År 2020 spås traditionella kapitalförvaltare öka i storlek till följd av att banker och försäkringsbolag minskar sin kapitalförvaltningsverksamhet, enligt PwC:s rapport.

Basel III: Prudential breakfast briefing series - july 2015

Det första steget till en ny typ av riskhantering är att skapa en strategi som tydliggör hot och möjligheter verksamheten står inför, visar rapporten från PwC.

FS Viewpoint: All aboard

Finansiella institut som strävar efter att förbättra kundupplevelsen och öka den operativa effektiviteten får bättre insikt i kundernas preferenser och önskemål, visar rapporten från PwC.

18th Annual Global CEO Survey: Key findings in the Asset Management industry

Nästan hälften av företagsledarna inom kapitalförvaltning tror att ekonomin förblir densamma det kommande året, visar CEO Survey 2015 från PwC.

Exchange traded fund 2020 - preparing for a new horizon

Det råder ökad tillväxt för börshandlade fonder och indexprodukter och utvecklingen väntas fortgå, visar denna rapport från PwC.

Protecting client assets – an update for banks, deposit takers and securities firms

Denna rapport tilttar närmare på vilken inverkan den brittiska finansinspektionens ändringar i regelverket för kundtillgångar kommer att ha på banker, värdepappersinstitut och inlåningsföretag.

Current developments for mutual fund audit committees

Denna upplaga omfattar bland annat reformutvecklingen för penningmarknadsfonder, operationella och regulatoriska överväganden för likvida alternativ samt en uppdatering om FATCA.

Alternative asset management 2020: Fast forward to centre stage

För att hjälpa alternativa kapitalförvaltare att planera inför framtiden redogör vi för troliga omvärldsförändringar under de kommande åren.

Peter Nilsson

Ansvarig Partner Asset Management

0709-29 33 09

LinkedIn

Daniel Algotsson

Auktoriserad revisor

0709-29 37 54

LinkedIn