Kapitalförvaltning

Globalt nätverk av specialister

Kapitalförvaltningsbranschen växer och förändras


Nya regler ska hanteras och konsolidering ställer krav på ständig utveckling och förnyelse med en pågående branschomvandling till följd. Vi har stor erfarenhet om de utmaningar som branschen ställs inför och hur de kan hanteras.


Senaste rapporterna

Kontakta oss

Peter Nilsson
Ansvarig, PwC Asset & Wealth Management Sverige
Tel 0709-29 33 09
Email

Daniel Algotsson
Auktoriserad revisor
Tel 010-213 37 54
Email

Följ oss