Globalt nätverk av specialister

Kapitalförvaltningsbranschen växer och förändras. Nya regler ska hanteras och konsolidering ställer krav på ständig utveckling och förnyelse med en pågående branschomvandling till följd. Vi har stor erfarenhet om de utmaningar som branschen ställs inför och hur de kan hanteras.


Sink or swim - Why wealth management can’t afford to miss the digital wave

I denna rapport undersöker vi vilka förväntningar förmögna privatpersoner har på kapitalförvaltning framgent och hur dessa personer använder digital teknik finansiella och andra sammanhang.

Investment firm review: A new prudential framework

Här sammanfattar vi de viktigaste punkterna från Europeiska bankmyndighetens rapport.

PwC Global FinTech Report – Nordiska resultat

I den här rapporten tittar vi på hur FinTech formar den finansiella marknaden.

Transforming asset management operations: Insights from PwC’s 2015 Global Operations Survey

När kapitalförvaltare hamnar i strålkastarljuset i den globala ekonomin får verksamhetschefer större möjligheter att påverka sina företags framtid.

19th Annual Global CEO Survey - Asset & Wealth Management

Trots ökad osäkerhet tror företagsledare inom kapitalförvaltningssektorn på ekonomisk tillväxt och förväntar sig att nyanställa under 2016.

Asset Management 2020 and beyond

År 2020 spås traditionella kapitalförvaltare öka i storlek till följd av att banker och försäkringsbolag minskar sin kapitalförvaltningsverksamhet, enligt PwC:s rapport.

Exchange traded fund 2020 - preparing for a new horizon

Det råder ökad tillväxt för börshandlade fonder och indexprodukter och utvecklingen väntas fortgå, visar denna rapport från PwC.

Fler rapporter och artiklar

Peter Nilsson

Ansvarig Partner Asset Management

0709-29 33 09

LinkedIn

Daniel Algotsson

Auktoriserad revisor

0709-29 37 54

LinkedIn