Globalt nätverk av specialister

Kapitalförvaltningsbranschen växer och förändras. Nya regler ska hanteras och konsolidering ställer krav på ständig utveckling och förnyelse med en pågående branschomvandling till följd. Vi har stor erfarenhet om de utmaningar som branschen ställs inför och hur de kan hanteras.


Beyond automated advice: How FinTech is shaping asset & wealth management

2016 års upplaga av PwC Global FinTech Survey är resultatet av en studie som omfattade 544 svarspersoner som berörs av de digitala och tekniska omvälvningarna.

Börshandlade fonder: En färdplan mot tillväxt

Den globala marknaden för börshandlade fonder (ETF – Exchange Traded Funds) fortsätter att förändras i snabb takt, något som medför både möjligheter och utmaningar.

Blurred lines: How FinTech is shaping Financial Services

Banktjänster till konsument lär vara den del av finansbranschen som löper störst risk att kraftigt förändras med anledning av FinTech-bolag, visar rapporten från PwC.

Asset Management 2020 and beyond

Rapporten från PwC analyserar hur marknaden för kapitalförvaltare ser ut år 2020 och bedömer vad det framtida skatteklimatet kan innebära för dem och deras klienter.

Capital markets 2020: Will it change for good?

Framtiden för kapitalmarknaderna och hur bankerna ska behålla sin konkurrenskraft år 2020 tas upp i rapporten från PwC.

Alternative asset management 2020: Fast forward to centre stage

Rapporten från PwC redogör för troliga omvärldsförändringar under de kommande åren, för att hjälpa alternativa kapitalförvaltare att planera inför framtiden.

Peter Nilsson

Ansvarig Partner Asset Management

0709-29 33 09
LinkedIn

Daniel Algotsson

Auktoriserad revisor

0709-29 37 54
LinkedIn