Asset Management

Hantera höjda krav och ökad konkurrens med erfaren partner

Tack vare erfarna revisorer och konsulter som förstår kapitalförvaltares möjligheter och risker i grunden, kan du få hjälp att hantera utmaningar med höjda krav och ökad konkurrens samtidigt som du stärker intressenternas förtroende för verksamheten. Just nu arbetar vi med intressanta lösningar inom governance, risk och compliance, finansiell rapportering och strategier för affärsutveckling.
Läs mer här...
 

Highlights

Exchange traded fund 2020 - preparing for a new horizon

Det råder ökad tillväxt för börshandlade fonder och indexprodukter och utvecklingen väntas fortgå, visar denna rapport från PwC.

Rörliga ersättningar inom finansbranschen

Rörliga ersättningar är ett aktuellt ämne och nya regelverk har trätt i kraft under 2014. PwC analyserar centrala frågor som gäller företag i finansbranschen.

Krav på transparens lyfter skattefrågorna till styrelsen

Nu skärps kraven på transparens i internationella skattefrågor. Det innebär att dessa frågor är aktuella även på styrelsenivå inom finanssektorn.

Succéfabriken Sverige söker kapital

Sverige har genererat många uppmärksammade nya teknologi- och internetföretag de senaste åren och blir ofta topprankat som grogrund för start-ups medstora ambitioner. Svenska venture capital-fonder har samtidigt svårt att intressera lokala investerare.

Tio taggar som skaver

Krönika av Carl Rosén, vd för Aktiespararna.

Regeringen går inte vidare med förslag om slopande av momsgrupper

Regeringen har meddelat att de inte går vidare med den förra alliansregeringens förslag från i våras om att slopa de svenska reglerna om registrering av så kallade momsgrupper.

Skärpt syn för momsavdrag vid verksamhet med finansiell inriktning

Kammarrätten anser att Handelsbanken Finans AB inte har rätt att låta momspliktiga intäkter vid avbetalningsköp påverka storleken av momsavdrag för gemensamma kostnader i verksamheten. Domen ifrågasätter huvudregeln om att omsättningen kan användas som grund för att fördela momsavdrag i så kallad blandad verksamhet.

Protecting client assets – an update for banks, deposit takers and securities firms

Denna rapport tilttar närmare på vilken inverkan den brittiska finansinspektionens ändringar i regelverket för kundtillgångar kommer att ha på banker, värdepappersinstitut och inlåningsföretag.

Current developments for mutual fund audit committees

Denna upplaga omfattar bland annat reformutvecklingen för penningmarknadsfonder, operationella och regulatoriska överväganden för likvida alternativ samt en uppdatering om FATCA.

Risk för ökade skattekostnader i svenska fonder

Svenska investeringsfonder är sedan den 1 januari 2012 i princip skattebefriade i Sverige. Fonderna kan dock även fortsättningsvis drabbas av utländska skatter såsom källskatter på aktieutdelningar.