Ready, set, FATCA: How the new rules will affect insurers, and why early action is the best policy.

PwC har publicerat ett nytt papper för försäkringsbranschen på FATCA. Här diskuteras tekniska detaljer om hur FATCA-regler påverkar försäkringsbranschen, och vad försäkringsbolagen kan göra nu för att förbereda.