Capital Markets Union: Integration of capital markets in the European Union

Europeiska kommissionens plan för att diversifiera och förbättra tillgången av finansiering för företag.

Capital markets 2020: Will it change for good?

Framtiden för kapitalmarknaderna och hur bankerna ska behålla sin konkurrenskraft år 2020 tas upp i rapporten från PwC.

Basel III: Prudential breakfast briefing series - july 2015

Det första steget till en ny typ av riskhantering är att skapa en strategi som tydliggör hot och möjligheter verksamheten står inför, visar rapporten från PwC.

FS Viewpoint: All aboard

Finansiella institut som strävar efter att förbättra kundupplevelsen och öka den operativa effektiviteten får bättre insikt i kundernas preferenser och önskemål, visar rapporten från PwC.

Goda nyheter - svenska fonder har rätt till hemvistintyg från Skatteverket enligt Kammarrätten i Sundsvall!

Fredagen den 27 mars 2015 kom en dom från Kammarrätten i Sundsvall som förklarar att Swedbank Robur Europafond ska anses ha hemvist i Sverige enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Spanien. Det ankommer därför på Skatteverket att utfärda ett så kallat hemvistintyg.

Cybersecurity and privacy hot topics 2015

De viktigaste trenderna inom informationssäkerhet, inklusive potentiella utmaningar och möjligheter, sammanfattas i denna rapport från PwC.

18th Annual global CEO Survey: Key talent findings in the Financial Services sector

CEO Survey 2015 från PwC sammanfattar de största utmaningarna som världens företagsledare inom finansiella sektorn står inför.

18th Annual Global CEO Survey: Key findings in the Banking and Capital Markets industry

Rapporten sammanfattar de största utmaningarna för världens företagsledare inom bank- och kapitalmarknaden och hur de ser på framtiden.

Personliga böter snart verklighet för personer på ledande poster

Nu föreslås även att fysiska personer framöver ska kunna utkrävas ansvar för ett instituts överträdelser.

A new normal in consumer debt collections and recoveries

I rapporten från PwC beskrivs några förändringar på lagstiftningsområdet som kan tvinga fram förändringar i indrivningsverksamheter.

Cash for growth: Working capital in the Nordics

Rapporten visar att arbetet med working capital management i Norden har försämrats med fyra procent under det senaste året, trots en allmän uppfattning om bra prestationer inom detta område.

Turning regulatory stress testing into competitive advantage

Nya regelverk och stresstester innebär utmaningar för banksektorn.

Göran Engwall

Ansvarig Partner Banking & Capital Markets

0709-29 31 98

LinkedIn