19th Annual Global CEO Survey - Banking and capital markets

64 % av företagsledarna från bank- och kapitalsektorn planerar att genomföra stora förändringar av hur de definierar och hanterar risker som svar på förväntningarna hos kunder och andra intressenter.

Capital Markets Union: Integration of capital markets in the European Union

Europeiska kommissionens plan för att diversifiera och förbättra tillgången av finansiering för företag.

Capital markets 2020: Will it change for good?

Framtiden för kapitalmarknaderna och hur bankerna ska behålla sin konkurrenskraft år 2020 tas upp i rapporten från PwC.

FS Viewpoint: All aboard

Finansiella institut som strävar efter att förbättra kundupplevelsen och öka den operativa effektiviteten får bättre insikt i kundernas preferenser och önskemål, visar rapporten från PwC.

Basel III: Prudential breakfast briefing series

Det första steget till en ny typ av riskhantering är att skapa en strategi som tydliggör hot och möjligheter verksamheten står inför, visar rapporten från PwC.

Cybersecurity and privacy hot topics 2015

De viktigaste trenderna inom informationssäkerhet, inklusive potentiella utmaningar och möjligheter, sammanfattas i denna rapport från PwC.

A new normal in consumer debt collections and recoveries

I rapporten från PwC beskrivs några förändringar på lagstiftningsområdet som kan tvinga fram förändringar i indrivningsverksamheter.

Cash for growth: Working capital in the Nordics

Rapporten visar att arbetet med working capital management i Norden har försämrats med fyra procent under det senaste året, trots en allmän uppfattning om bra prestationer inom detta område.

Fler rapporter och artiklar

Göran Engwall

Ansvarig Partner Banking & Capital Markets

0709-29 31 98

LinkedIn