PwC deltog under DI Bank 24 maj

Den 24 maj höll Dagens Industri sitt årliga event DI Bank på Grand Hôtel. PwC bidrog med tre talare på konferensen och fokus för dagen var ”Globalisering, digitalisering, regelverk och bankernas väg framåt”.

A roadmap for sustainable marketplace lending growth

Dagens lånemarknad ser väldigt olika ut jämfört med peer-to-peer-lånen för tio år sedan och hastigheten med hur marknaden förändras ökar.

Capital markets 2020: Will it change for good?

Framtiden för kapitalmarknaderna och hur bankerna ska behålla sin konkurrenskraft år 2020 tas upp i rapporten från PwC.

FS Viewpoint: All aboard: Delivering the onboarding experience customers demand

Finansiella institut som strävar efter att förbättra kundupplevelsen får bättre insikt i kundernas preferenser och önskemål.

Why you can’t scare people into doing the right thing

Rapporten från PwC redogör för vilka val människor gör när de konkurrerar med kollegor för bonus, löneökningar och kampanjer.

Boosting access to finance

Frihandelsavtal bör införa särskilda bestämmelser för kooperativa finansiella institut, visar rapporten från PwC.

Facing the future of risk

Det första steget till en ny typ av riskhantering är att skapa en strategi som tydliggör de hot och möjligheter verksamheten står inför.

Fler rapporter och artiklar

Göran Engwall

Ansvarig Partner Banking & Capital Markets

0709-29 31 98

LinkedIn