Investment firm review: A new prudential framework

Här sammanfattar vi de viktigaste punkterna från Europeiska bankmyndighetens rapport.

Industri 4.0: Företag i hela världen gör stora investeringar i digitalisering

Runt om i världen har företag verkligen börjat satsa på Industri 4.0. PwC:s globala studie ”Industry 4.0: Building the Digital Enterprise” visar vilka framsteg den digitala tekniken kommer att ha gjort 2020.

PwC:s Next Generation Survey 2016

Den nya studien Next Generation Survey tar pulsen på världens familjeföretag och svarar på hur den nya generationen ser på utmaningarna i familjeföretaget

Finansiering av Ideell verksamhet – förutsättningar, verklighet och framtid

Vad är egentligen sant när det gäller civilsamhället och dess finansiering och vad får denna sanning för konsekvenser för din organisation?

Engineering growth: Fourth-quarter 2015 engineering & construction industry mergers and acquisitions analysis

Engineering growth är en kvartalsvis analys av globala fusioner och förvärv (M&A) inom entreprenadbranschen. Den ger en översikt över de senaste M&A-resultaten och förväntningarna inför framtiden.

Healthcare findings of Global State of Information Security Survey

Rapporten undersöker hur framsynta organisationer anammar ny teknik och nya processer för att skapa ett mer motståndskraftigt cybersäkerhetssystem.

PwC Global FinTech Report – Nordiska resultat

I den här rapporten tittar vi på hur FinTech formar den finansiella marknaden.

Fler rapporter och artiklar

Göran Engwall

Ansvarig Partner Banking & Capital Markets

0709-29 31 98

LinkedIn