Kunden i strålkastarljuset – Hur FinTech omvandlar bankväsendet

Majoriteten av befattningshavarna inom finanssektorn anser att Retailbanker är den sektor som mest sannolikt löper störst risk att störas av FinTech.

Central banking 2020: Ahead of the curve

PwC:s centralbankgrupp undersöker hur centralbanker kan hänga med i snabba förändringar av samhällen, ekonomier och kommunikationer samt vilka systemrisker det medför.

Blurred lines: How FinTech is shaping Financial Services

Banktjänster till konsument lär vara den del av finansbranschen som löper störst risk att kraftigt förändras med anledning av FinTech-bolag, visar rapporten från PwC.

Devil in the data: How banks can improve data management

Bankerna måste förbättra sin datahantering när kraven på information växer och både risk- och finansfunktioner lär spela en avgörande roll, visar rapporten från PwC.

19th Annual Global CEO Survey - Banking and capital markets

64 % av företagsledarna från bank- och kapitalsektorn planerar att genomföra stora förändringar av hur de definierar och hanterar risker som svar på förväntningarna hos kunder och andra intressenter.

Capital markets 2020: Will it change for good?

Framtiden för kapitalmarknaderna och hur bankerna ska behålla sin konkurrenskraft år 2020 tas upp i rapporten från PwC.

Basel III: Prudential breakfast briefing series

Den nya standardmetoden för att beräkna motpartsrisken (SA-CCR) är mer riskkänslig än den aktuella åtagande-metoden (CEM) som den ersätter.

Göran Engwall

Ansvarig Partner Banking & Capital Markets

0709-29 31 98

LinkedIn