Planning for Brexit

Rapporten "Planning for Brexit" från PwC lyfter fram trenderna och utmaningarna inför Brexit inom bank- och kapitalsektorn. Ladda ner och läs vår rapport.

20th Annual Global CEO Survey - Banking & capital markets

Företagsledare inom bank- och kapitalsektorn ser positivt på 2017 trots oro över Brexit, Trump och protektionism, visar "20th Annual Global CEO Survey".

Har ditt företag en framtidsanpassad skattefunktion?

Har ert företag beredskap för 2020 års utmaningar? Har skatteavdelningen klart för sig vad den ska göra för att optimera sättet den arbetar på år 2020?

Customers in the spotlight: How FinTech is reshaping banking

Majoriteten av befattningshavarna inom finanssektorn anser att retailbanker är den sektor som mest sannolikt löper störst risk att störas av FinTech.

Central banking 2020: Ahead of the curve

PwC:s centralbankgrupp undersöker hur centralbanker kan hänga med i snabba förändringar av samhällen, ekonomier och kommunikationer samt vilka systemrisker det medför.

Blurred lines: How FinTech is shaping Financial Services

Banktjänster till konsument lär vara den del av finansbranschen som löper störst risk att kraftigt förändras med anledning av FinTech-bolag, visar rapporten från PwC.

Devil in the data: How banks can improve data management

Bankerna måste förbättra sin datahantering när kraven på information växer och både risk- och finansfunktioner lär spela en avgörande roll, visar rapporten från PwC.

Anneli Granqvist

Ansvarig Banking & Capital Markets

0709-29 38 95

LinkedIn