Har ditt företag en framtidsanpassad skattefunktion?

Har ert företag beredskap för 2020 års utmaningar? Har skatteavdelningen klart för sig vad den ska göra för att optimera sättet den arbetar på år 2020?

Customers in the spotlight: How FinTech is reshaping banking

Majoriteten av befattningshavarna inom finanssektorn anser att retailbanker är den sektor som mest sannolikt löper störst risk att störas av FinTech.

Central banking 2020: Ahead of the curve

PwC:s centralbankgrupp undersöker hur centralbanker kan hänga med i snabba förändringar av samhällen, ekonomier och kommunikationer samt vilka systemrisker det medför.

Blurred lines: How FinTech is shaping Financial Services

Banktjänster till konsument lär vara den del av finansbranschen som löper störst risk att kraftigt förändras med anledning av FinTech-bolag, visar rapporten från PwC.

Devil in the data: How banks can improve data management

Bankerna måste förbättra sin datahantering när kraven på information växer och både risk- och finansfunktioner lär spela en avgörande roll, visar rapporten från PwC.

19th Annual Global CEO Survey - Banking and capital markets

64 % av företagsledarna från bank- och kapitalsektorn planerar att genomföra stora förändringar av hur de definierar och hanterar risker som svar på förväntningarna hos kunder och andra intressenter.

Capital markets 2020: Will it change for good?

Framtiden för kapitalmarknaderna och hur bankerna ska behålla sin konkurrenskraft år 2020 tas upp i rapporten från PwC.

Anneli Granqvist

Ansvarig Banking & Capital Markets

0709-29 38 95

LinkedIn