Banking & Capital markets

Hantera riskerna och de finansiella regelverken effektivt

PwC:s branschinsikter inom bank- och kapitalbranschen.

Den internationella finanskrisen, den ökade omfattningen och komplexiteten i regelverken är stora utmaningar för svenska och internationella banker. Hur optimerar du kapitalanvändningen, vad krävs för att uppfylla regelverk som exempelvis FATCA, Dodd Frank och Basel 3 och hur lyckas du behålla och utveckla dina kunder i en alltmer konkurrensutsatt miljö, det är frågor som vi har både verktyg och kunskap att hjälpa dig med.

Läs mer här...

Highlights

Capital Markets Union: Integration of capital markets in the European Union

2015-11-02

Europeiska kommissionens plan för att diversifiera och förbättra tillgången av finansiering för företag.

Capital markets 2020: Will it change for good?

2015-09-11

Framtiden för kapitalmarknaderna och hur bankerna ska behålla sin konkurrenskraft år 2020 tas upp i rapporten från PwC.

Basel III: Prudential breakfast briefing series - july 2015

2015-09-03

Det första steget till en ny typ av riskhantering är att skapa en strategi som tydliggör hot och möjligheter verksamheten står inför, visar rapporten från PwC.

FS Viewpoint: All aboard

2015-09-03

Finansiella institut som strävar efter att förbättra kundupplevelsen och öka den operativa effektiviteten får bättre insikt i kundernas preferenser och önskemål, visar rapporten från PwC.

Goda nyheter - svenska fonder har rätt till hemvistintyg från Skatteverket enligt Kammarrätten i Sundsvall!

2015-03-29

Fredagen den 27 mars 2015 kom en dom från Kammarrätten i Sundsvall som förklarar att Swedbank Robur Europafond ska anses ha hemvist i Sverige enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Spanien. Det ankommer därför på Skatteverket att utfärda ett så kallat hemvistintyg.

Cybersecurity and privacy hot topics 2015

2015-03-23

De viktigaste trenderna inom informationssäkerhet, inklusive potentiella utmaningar och möjligheter, sammanfattas i denna rapport från PwC.

18th Annual global CEO Survey: Key talent findings in the Financial Services sector

2015-02-22

CEO Survey 2015 från PwC sammanfattar de största utmaningarna som världens företagsledare inom finansiella sektorn står inför.

18th Annual Global CEO Survey: Key findings in the Banking and Capital Markets industry

2015-02-08

Rapporten sammanfattar de största utmaningarna för världens företagsledare inom bank- och kapitalmarknaden och hur de ser på framtiden.

Personliga böter snart verklighet för personer på ledande poster

2015-02-04

Nu föreslås även att fysiska personer framöver ska kunna utkrävas ansvar för ett instituts överträdelser.

A new normal in consumer debt collections and recoveries

2015-01-11

I rapporten från PwC beskrivs några förändringar på lagstiftningsområdet som kan tvinga fram förändringar i indrivningsverksamheter.