Banking & Capital markets

Hantera riskerna och de finansiella regelverken effektivt

Den internationella finanskrisen, den ökade omfattningen och komplexiteten i regelverken är stora utmaningar för svenska och internationella banker. Hur optimerar du kapitalanvändningen, vad krävs för att uppfylla regelverk som exempelvis FATCA, Dodd Frank och Basel 3 och hur lyckas du behålla och utveckla dina kunder i en alltmer konkurrensutsatt miljö, det är frågor som vi har både verktyg och kunskap att hjälpa dig med.
Läs mer här...
 

Highlights

Equipped for the future: Re-inventing your organization

Rapporten fokuserar på de krafter som driver förändring och föreslår fem viktiga byggstenar för den nya organisationsparadigmen som bygger på insikter från PwC:s branschexperter.

FS Viewpoint: The future ain’t what it used to be: Why tier one investment banks need fundamental operating model changes

Många investmentbanker kämpar mot ökande kostnader och regleringar. Nya verksamhetsmodeller kan hjälpa dem att förbättra situationen.

FSTP Perspectives

Aktuella ämnen inom den finansiella sektorn, en sektor som påverkas av olika regelförändringar över hela världen, står i fokus i denna upplaga av FSTP Perspectives.

Risk för ökade skattekostnader i svenska fonder

Svenska investeringsfonder är sedan den 1 januari 2012 i princip skattebefriade i Sverige. Fonderna kan dock även fortsättningsvis drabbas av utländska skatter såsom källskatter på aktieutdelningar.

SRM - What to expect from Banking Union

I denna genomgång ser PwC på de viktigaste funktionerna i SRM, och förklarar hur bankerna kommer att påverkas.

Remoulding your workforce for a new marketplace

Utifrån PwC:s senaste Global CEO Survey, och ett omfattande arbete med FS-klienter, utforskar denna rapport HR-utmaningar som följer med den accelererande marknadsförändringen.

Banking Banana Skins 2014

Rapporten identifierar potentiella risker för banker som sedan rangordnas efter hur allvarliga de är.

The Banking Union: Under way and here to stay

Bankunionen - projektet som har kallat EU:s mest ambitiösa initiativ sedan euron infördes träder i kraft i år och dess främsta syfte är att åtgärda de problem som upptäckts i det europeiska banksystemet under finanskrisen.

Sverige träffar äntligen informationsutbytesavtal med USA om FATCA

Den 28 april meddelades det att Sverige och USA har kommit överens om innehållet i ett informationsutbytesavtal på basis av den amerikanska FATCA-lagstiftningen.

Eyes wide shut: Global insights and actions for banks in the digital age

PwC:s Global Digital Banking Survey ger en överblick av var bankerna står i dag och hur de ser på sina mål och framsteg på kort sikt.