Banking & Capital markets

Hantera riskerna och de finansiella regelverken effektivt

Den internationella finanskrisen, den ökade omfattningen och komplexiteten i regelverken är stora utmaningar för svenska och internationella banker. Hur optimerar du kapitalanvändningen, vad krävs för att uppfylla regelverk som exempelvis FATCA, Dodd Frank och Basel 3 och hur lyckas du behålla och utveckla dina kunder i en alltmer konkurrensutsatt miljö, det är frågor som vi har både verktyg och kunskap att hjälpa dig med.
Läs mer här...
 

Highlights

Equipped for the future: Re-inventing your organization

Rapporten fokuserar på de krafter som driver förändring och föreslår fem viktiga byggstenar för den nya organisationsparadigmen som bygger på insikter från PwC:s branschexperter.

FS Viewpoint: The future ain’t what it used to be: Why tier one investment banks need fundamental operating model changes

Många investmentbanker kämpar mot ökande kostnader och regleringar. Nya verksamhetsmodeller kan hjälpa dem att förbättra situationen.

Risk för ökade skattekostnader i svenska fonder

Svenska investeringsfonder är sedan den 1 januari 2012 i princip skattebefriade i Sverige. Fonderna kan dock även fortsättningsvis drabbas av utländska skatter såsom källskatter på aktieutdelningar.

SRM - What to expect from Banking Union

I denna genomgång ser PwC på de viktigaste funktionerna i SRM, och förklarar hur bankerna kommer att påverkas.

Remoulding your workforce for a new marketplace

Utifrån PwC:s senaste Global CEO Survey, och ett omfattande arbete med FS-klienter, utforskar denna rapport HR-utmaningar som följer med den accelererande marknadsförändringen.

Banking Banana Skins 2014

Rapporten identifierar potentiella risker för banker som sedan rangordnas efter hur allvarliga de är.

The Banking Union: Under way and here to stay

Bankunionen - projektet som har kallat EU:s mest ambitiösa initiativ sedan euron infördes träder i kraft i år och dess främsta syfte är att åtgärda de problem som upptäckts i det europeiska banksystemet under finanskrisen.

Sverige träffar äntligen informationsutbytesavtal med USA om FATCA

Den 28 april meddelades det att Sverige och USA har kommit överens om innehållet i ett informationsutbytesavtal på basis av den amerikanska FATCA-lagstiftningen.

Eyes wide shut: Global insights and actions for banks in the digital age

PwC:s Global Digital Banking Survey ger en överblick av var bankerna står i dag och hur de ser på sina mål och framsteg på kort sikt.

FS Viewpoint: Workforce of the future: How strategic workforce planning can help financial institutions today, tomorrow, and beyond

De flesta ledare är också överens om att personalplanering är viktigt, trots ett ojämnt engagemang - hur kan då en systematisk personalplanering skapa de grupper som kan genomföra organisationens strategi?