Så förbereder sig finanssektorn för Brexit

2017-03-14

Planning for Brexit | PwC

Vilken blir Brexits effekt på internbankhandeln och kapitalmarknaderna i Europa? Och hur ska bankerna anpassa sig till den nya handelsmiljön?  

Orosmomenten är många bland ledare inom bank- och kapitalsektorn, men ett av de främsta är den utbredda oron för Eurozonens framtid.

Läs rapporten "Planning for Brexit" och fånga trenderna och utmaningarna inför Brexit inom bank- och kapitalsektorn.

Ladda ner

Planning for Brexit

Rapporten "Planning for Brexit" från PwC lyfter fram trenderna och utmaningarna inför Brexit inom bank- och kapitalsektorn. Ladda ner och läs vår rapport.