Pharmaceuticals & Life sciences

Ta vara på de nya marknadsmöjligheterna med erfaren partner

Pharmaceuticals & Life Sciences-branschen (läkemedel, bioteknik, diagnostik och medicinsk teknik) förändras snabbt. Sjunkande effektivitet och produktivitet i labben, minskade intäkter och svårare att attrahera och behålla kvalificerad arbetskraft. För att lyckas i branschen krävs nya affärsmodeller för företagen och en partner som kan marknaden. Vi har insikten och verktygen för att hjälpa morgondagens vinnare.
Läs mer här...

PwC Accelerator Programme
är en paketering av hela PwC:s tjänsteutbud som kan anpassas till olika typer av bolag i expansiva faser. PwC hjälper bolag att "go from local to global" genom PwC:s nätverk och branschkunskap.

Läs mer om hela programmet på vår globala hemsida www.pwcaccelerator.com
Kontakta vår branschledare i Sverige eva.blom@se.pwc.com

banner Accelerate your company to a global level

 

Highlights

PwC's Global Data & Analytics Survey 2014: Decision making in pharmaceuticals & life sciences

Rapporten redogör för hur beslutsfattandet förändras inom läkemedels- och life science-företag som ett resultat av data och analyser.

Biotech soars to record high

Rapporten tittar närmare på investeringarna inom bioteknik.

Global Economic Crime Survey 2014: Pharmaceuticals and life sciences’ fight against bribery and corruption

Rapporten tittar närmare på de största bedrägerifrågorna inom läkemedels- och life science-sektorn.

Managing innovation in pharma

Läkemedelsindustrin satsar mer av sina intäkter i innovation än andra sektorer, visar denna rapport.

IRS finalizes regulations for sales-based vendor allowances

Rapporten tittar närmare på de föreskrifter om anpassning gällande vissa leverantörsrapporter som RS (Internal Revenue Service, skattemyndigheten i USA) släppte nyligen.

Pharmaceutical Commerce: Top health industry issues for life sciences in 2014

Michael Swanick, global ledare för PwC:s pharmaceuticals & Life Sciences-verksamhet (läkemedel, bioteknik och medicinsk teknik), har delat med sig av slutsatser baserade på PwC:s årliga rapport från Health Research Institute.

MoneyTree Q4 2013: Medtech Slowdown

Rapporten tittar närmare på investeringarna i life sciences-branschen (läkemedel, bioteknik, diagnostik och medicinsk teknik) i USA under sista kvartalet 2013.

17th Annual Global CEO Survey: Key findings in the Pharmaceuticals & life sciences industry

Rapporten sammanfattar de viktigaste resultaten från CEO Survey inom branschen Pharmaceuticals & life sciences.

Pharmaceutical and Life Sciences Deals Insights Quarterly Q3 2013

En sammanfattning av M & A-aktiviteter och trender i branschen.

Managing multiple stakeholders in the new economy: Transfer Pricing perspectives october 2013

Rapporten tar en närmare titt på flera högaktuella frågor som påverkar företag med multinationell verksamhet och koncerninterna transaktioner.