Pharmaceuticals & Life sciences

Ta vara på de nya marknadsmöjligheterna med erfaren partner

Pharmaceuticals & Life Sciences-branschen (läkemedel, bioteknik, diagnostik och medicinsk teknik) förändras snabbt. Sjunkande effektivitet och produktivitet i labben, minskade intäkter och svårare att attrahera och behålla kvalificerad arbetskraft. För att lyckas i branschen krävs nya affärsmodeller för företagen och en partner som kan marknaden. Vi har insikten och verktygen för att hjälpa morgondagens vinnare.
Läs mer här...

PwC Accelerator Programme
är en paketering av hela PwC's tjänsteutbud som kan anpassas till olika typer av bolag i expansiva faser. PwC hjälper bolag att "go from local to global" genom PwC's nätverk och branschkunskap.

Läs mer om hela programmet på vår globala hemsida www.pwcaccelerator.com
Kontakta vår branschledare i Sverige eva.blom@se.pwc.com

banner Accelerate your company to a global level

 

Highlights

MoneyTree Q4 2013: Medtech Slowdown

Rapporten tittar närmare på investeringarna i life sciences-branschen (läkemedel, bioteknik, diagnostik och medicinsk teknik) i USA under sista kvartalet 2013.

17th Annual Global CEO Survey: Key findings in the Pharmaceuticals & life sciences industry

Rapporten sammanfattar de viktigaste resultaten från CEO Survey inom branschen Pharmaceuticals & life sciences.

Pharmaceutical and Life Sciences Deals Insights Quarterly Q3 2013

En sammanfattning av M & A-aktiviteter och trender i branschen.

Managing multiple stakeholders in the new economy: Transfer Pricing perspectives october 2013

Rapporten tar en närmare titt på flera högaktuella frågor som påverkar företag med multinationell verksamhet och koncerninterna transaktioner.

Medtech companies prepare for an innovation makeover

Rapporten visar att den medicintekniska industrin var i framkant av utvecklingen i decennier, men nu minskar lönsamheten i innovativa satsningar.

PwC Global Innovation Study

Rapporten visar att de mest innovativa företagen har högre tillväxt och är mer optimistiska om framtiden än mindre innovativa företag.

Pharmaceutical and Life Sciences Deals Insights Quarterly Q1 2013

En sammanfattning av M & A-aktiviteter och trender i branschen.

Världen blir mindre korrupt

Styrelserna borde ha en särskilt ansvarig för CSR-frågor, säger örre Volvochefen Leif Johansson, idag styrelseordförande i Ericsson och Astra Zeneca, i en exklusiv intervju med Agenda.

Risk-based monitoring: Reduce clinical trial costs while protecting safety and quality

Den riskbaserade övervakningen kan hjälpa till att påskynda utvecklingen av säkra och effektiva produkter till en lägre kostnad än i dag.

Pharmaceutical and Life Sciences Deals Insights Quarterly Q4 2012

En sammanfattning av M & A-aktiviteter och trender i branschen.