Touching lives through mobile health

Den globala mobila hälsomarknaden har börjat ta form. Ökad penetration av smartphones och spridning av mobila enheter kommer att möjliggöra en viktig roll inom sjukvården över hela världen.