Energy & Utilities

Solcellspaneler | PwC

Energibranschen - hantera marknadens nya förutsättningar med välmeriterad partner

EU:s klimat- och energimål är utan tvekan den största drivkraften till förändringar inom branschen. Samtidigt kräver energibolagens ägare kräver fortsatta effektiviseringar, slutkunderna blir alltmer krävande och 2013 inleds den tredje handelsperioden för utsläppsrätter. Ta tillvara på affärsmöjligheterna med en tydlig strategi, innovation och en pålitlig partner. Vi har både verktyg och kunskap att hjälpa dig.

Kraftsamling för framtidens energi

Energikommissionen överlämnade den 9 januari 2017 sitt betänkande till regeringen innehållande 12 förslag och 30 bedömningar baserat på den energipolitiska överenskommelse mellan fem partier den 10 juni 2016. Kommissionens uppdrag var att utforma ett underlag för den långsiktiga energipolitiken som ska kunna förankras i en bred politisk överenskommelse.

Läs sammanfattningen här (pdf)


Driving capital efficiency to fuel oil and gas projects

För att verksamheten ska bli kapitaleffektiv måste det först och främst finnas en företagsstrategi. Därutöver krävs en tillräcklig grad av flexibilitet och framsynthet för att kunna fatta beslut om att driva, överge eller skjuta upp investeringsprojekt. Detta är avgörande för företag som mer jagar marginaler än intäkter på dagens marknad.

Capturing value from disruption - Technology and innovation in an era of energy transformation

Under de närmaste 20 åren kommer energisektorn att förändras mer än den har gjort sedan Thomas Edisons tid. Om företagen ser möjligheter i dessa kommande förändringar eller inte beror på vilken inställning de har till den nya teknikens potential att omvandla branschen.

Delphi Energy Future 2040

Världens energisystem håller på att förändras i grunden. Politiska beslutsfattare, företag och konsumenter frågar sig hur el och värme kommer att tillhandahållas i framtiden och hur behoven av rörlighet kommer att tillgodoses.

Strategi, finansiering och kundengagemang i den nya energivärlden

Energibolagen möter en ny marknadssituation som ställer allt högre krav på de ledande befattningshavarna.

Protecting the bottom line in the downturn and beyond

Med en kombination av smarta nedskärningar och investeringar kan olje- och gasbolagen ta sig ur dagens kris för råvarupriserna och skapa tillväxt framöver.

Mine 2016: Slower, Lower, Weaker….but not defeated

De 40 största gruvbolagen upplevde för första gången samtliga en nettoförlust 2015 och sin hittills lägsta avkastning på arbetande kapital.

Nya krafter i rörelse – PwC:s energiutblick 2016

Denna undersökning belyser i första hand den inhemska marknaden, men vissa jämförelser görs även mot den årliga globala studien ”14th PwC Global Power & Utilities Survey - A different energy future”.

Anna Elmfeldt

Branschansvarig Energy, utilities & mining

0709-29 41 66
LinkedIn | E-mail