Bygg- och anläggning

Skapa nya affärsmöjligheter med Sveriges främsta entreprenadspecialister

Utmaningarna inom entreprenadbranschen är många. Branschen behöver bland annat fokusera på effektiv projekthantering och affärsuppföljning, säkerställa tillgång på personal, efterfrågan från tillväxtmarknader och kostnadsbesparingar. Vi har både verktygen och kunskapen för att hjälpa dig. Då ligger du alltid steget före i komplexa beslutssituationer.

PwC:s Entreprenadbarometer tar tempen på den svenska bygg- och anläggningsbranschen


Industri 4.0: Byggandet av det digitala företaget – Viktiga resultat för teknik och bygg

PwC:s titt på vad ledande befattningshavare i teknik- och byggföretag säger om den omvälvande inverkan som Industry 4.0 har på deras företag och sektorn i stort.

Entreprenadbarometern 2016

PwC:s Entreprenadbarometer tar tempen på den svenska bygg- och anläggningsbranschen.

Engineering growth: Fourth-quarter 2015 engineering & construction industry mergers and acquisitions analysis

Engineering growth är en kvartalsvis analys av globala fusioner och förvärv (M&A) inom entreprenadbranschen. Den ger en översikt över de senaste M&A-resultaten och förväntningarna inför framtiden.

19th Annual Global CEO Survey – Engineering & Construction

Företagsledare inom entreprenad är avvaktande inför årets tillväxtmöjligheter på grund av hotande politiska risker, visar ”19th Annual Global CEO Survey”.

Global construction 2030: A global forecast for the construction industry to 2030

Rapporten från PwC analyserar marknadsdynamiken i 48 stora byggmarknader som representerar över 90 procent av världsproduktionen.

Entreprenadbarometern 2015

Svenska bygg- och anläggningsbranschen har ett lågt förtroende för utländska underentreprenörer, visar rapporten Entreprenadbarometern 2015 från PwC.

Engineering growth: Third-quarter 2014 engineering & construction industry mergers and acquisitions analysis

Rapporten visar att antalet fusioner och förvärv (M&A) i entreprenadbranschen under tredje kvartalet 2014 är det högsta sedan 2007, sett till enskilt kvartal.

Peter Lindstrand

Branschansvarig bygg och anläggning

0709-293197
LinkedIn | E-mail