Hälso- och sjukvårdsbranschen

Effektiv vård med patienten i centrum

Få stöd av PwC:s experter inom hälso- och sjukvårdsbranschen


Vi har specialkompetens inom områden som medicinsk och vårdvetenskaplig utveckling, offentlig-privat samverkan, vårdval, etik, IT, e-hälsa, fastighetsförvaltning, finansiering, fusioner och förvärv. Vi har också unik branschkunskap vad gäller revisionstjänster, både redovisningsrevision och verksamhetsrevision mot vård- och omsorgssektorn.

Kontakta oss

Jon Arwidson
Branschansvarig Healthcare
Tel 0709-29 31 02
Email

Följ oss