Healthcare

Effektiv vård med patienten i centrum

Du får stöd av våra experter med nationell och internationell branschkunskap. Vi har specialkompetens inom områden som medicinsk och vårdvetenskaplig utveckling, offentlig-privat samverkan, vårdval, etik, IT, e-hälsa, fastighetsförvaltning, finansiering, fusioner och förvärv. Vi har också unik branschkunskap vad gäller revisionstjänster, både redovisningsrevision och verksamhetsrevision mot vård- och omsorgssektorn.


Det stora språnget för den digitala vården

Rapporten belyser hur den digitala vården kan hjälpa länder i stark tillväxt att inte bara skapa hållbar tillväxt utan också ta ledningen framför de utvecklade länderna gällande billig och patientcentrerad vård av hög kvalitet för alla.

Den digitala patienten är här – men är vården redo?

Vårdpersonal ser möjligheterna med digitala och virtuella vårdlösningar, visar rapporten ”Den digitala patienten är här” från PwC.

Healthcare: A digital divide?

Rapporten undersöker organisationernas möjlighet att utveckla verksamheten med hjälp av teknologi och analyserar resultaten utifrån ett vårdperspektiv.

Transformation and turnaround in cybersecurity: Healthcare payers and providers

Denna rapport från PwC fokuserar på den teknik, kompetens och de processer som innovativa företag använder för att skydda sig mot cyberhot.

19th Annual Global CEO Survey – Healthcare

Globala megatrender som demografiska förändringar och tekniska framsteg väntas få större genomslag inom hälso- och sjukvården än inom många andra sektorer, visar ”19th Annual Global CEO Survey”.

Primary care in the new health economy: Time for a makeover

Primärvården kommer att kunna leverera ett större värde till vårdköpare och överbrygga den förutspådda läkarbristen, visar rapporten från PwC.

Connected and coordinated: Personalised service delivery for the elderly

PwC går i den här rapporten igenom fallstudier och identifierar åtta nyckelfaktorer för hur hälso- och sjukvården ska främja livskvalitet för äldre.

Jon Arwidson

Branschansvarig Healthcare

0709-29 31 02
LinkedIn
| E-mail

Relaterat