Ideell sektor

Lång erfarenhet av ideell sektor

Den ideella verksamheten i Sverige växer och utvecklas. Det innebär nya möjligheter, men också nya utmaningar för organisationerna. Vi har stor erfarenhet om de utmaningar som branschen ställs inför och hur de kan hanteras. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal!


Ideell sektor: En presentation av PwC:s tjänster

Genom PwC:s särskilda branschsatsningar kan vi erbjuda såväl bred som djup kunskap om de särskilda förhållanden som utmärker ideell sektor.

Ideellt Forum 2016

Kvinna till kvinna fick utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn

Tio finalister är utsedda i utmärkelsen "Årets redovisning i den ideella sektorn"

Tio finalister har nu valts ut till utmärkelsen "Årets redovisning i den ideella sektorn". Dessa årsredovisningar ska bedömas av en oberoende jury som består av kvalificerade representanter för sektorn. Utmärkelsen kommer att delas ut på Ideellt Forum den 23 november 2016.

Höjd biomoms - så kan föreningen påverkas

Från och med den 1 januari 2017 höjs skattesatsen för tillträde till biografföreställningar från 6 till 25 procent. Det påverkar självklart både biografbesökare och biografer på flera olika sätt. Vi försöker här reda ut några av begreppen.

Hållbarhet – Kejsarens nya kläder för ideell sektor?

Under vårt seminarium ”Hållbarhet - Kejsarens nya kläder för ideell sektor” den 4:e oktober kommer vi dels beskriva trender och drivkrafter för ett mer strategiskt hållbarhetsarbete och vad detta kan innebära för ideell sektor. Dels kommer vi att diskutera vad hållbarhet innebär för organisationer idag och varför har det blivit så viktigt.

Idéburet offentligt partnerskap – en bild av nuläget

Nuläget för den relativt nya samverkansformen Idéburet offentligt partnerskap (IOP) presenteras i denna undersökning från PwC och Forum.

4 tips för en bra bankupphandling

Goda bankrelationer och effektiva flöden är två vägar till god likviditet, något som är lika viktigt för organisationer som för företag.

Lena Svensson

Ansvarig partner ideell sektor

0709-29 36 36
LinkedIn | E-mail

Jonas Grahn

Partner och auktoriserad revisor

0709-29 33 22

LinkedIn | E-mail

Kristina Lundqvist

Skattejurist

0709-294084

LinkedIn | E-mail

Carina Sjögren

Partner Redovisning

0709-29 42 78

LinkedIn | E-mail

Johan Sverker

Verksamhets-konsult

0709-29 39 17

LinkedIn | E-mail