Underhållning och media

Ta vara på nya affärsmöjligheter med en pålitlig partner

Att framgångsrikt ta vara på nya affärsmöjligheter på underhållnings- och mediamarknaden kräver noggrann analys, tydlig strategi och en pålitlig partner. Vi hjälper stora och små aktörer att utvärdera olika alternativ ur flera perspektiv – strategiskt, finansiellt eller regulatoriskt. Till ditt förfogande står välmeriterade svenska specialister och ett unikt internationellt nätverk av revisorer och konsulter som dagligen arbetar med medieföretagens villkor.


Ständigt uppkopplade: I USA är det latinamerikanska konsumenter som dominerar

Efter att ha studerat latinamerikanska konsumenter från olika generationer kan vi konstatera att det finns viktiga skillnader som påverkar attityder och beteenden. Men när det gäller videostreaming förenas de alla av sina språkpreferenser: latinamerikaner tittar på film på två språk.

Work-life 3.0: Understanding how we'll work next

Den här rapporten handlar om den föränderliga dynamiken på arbetsmarknaden – hur jobben ser ut i dag och hur de utvecklas – samt om hur arbetsgivarna på bästa sätt kan hantera och optimera arbetskraften för att nå goda resultat under kommande år.

PwC lanserar årets Entertainment & Media Outlook

Tillsammans med SIME presenterar PwC den 17:e upplagan av "The Global Entertainment and Media Outlook".

The wearable life 2.0

Rapporten från PwC förklarar konsumenternas attityder och preferenser mot bärbar teknologi.

The burgeoning evolution of eSports

E-sporten är en massiv bransch som växer snabbare för varje minut – i denna rapport från PwC tittar vi närmare på e-sporten och dess stigande berömmelse.

19th Annual Global CEO Survey – Entertainment & Media

Företagsledare i mediebranschen står under ökat tryck för att anpassa sig till konsumenternas förändrade förväntningar och beteenden, visar "19th Annual Global Ceo Survey".

Entertainment and Media Outlook Sweden 2015

Konsumenterna ser ingen tydlig klyfta mellan digitala och traditionella medier, utan vill ha mer flexibilitet i när och hur de konsumerar, visar rapporten från PwC.

Nicklas Kullberg

Branschansvarig Entertainment and Media

0709-293408
LinkedIn | E-mail