Stålindustri och gruvnäring

Erfarna branschspecialister inom stålindustri och gruvnäring

Vi hjälper både större och mindre aktörer inom den svenska stålindustrin och gruvnäringen och engagerar oss kontinuerligt i frågor som är viktiga för branschen. Vi har bred kompetens och lång erfarenhet i Sverige och i vårt internationella nätverk.


Digitaliseringen - en starkt drivande faktor för gruvindustrin

Metallpriserna är på väg upp och vi ser en tendens mot återhämtning inom gruvbranschen. Svenska bolag som till exempel Boliden visar på bra resultat och framtidstro genom förvärv.

19th Annual Global CEO Survey - Metal

Metallbranschen har påverkats mer än de flesta andra branscher av instabiliteten på världens råvarumarknader, visar ”19th Annual Global Ceo Survey”.

Gruvbarometern 2016

Finansiering av nya gruvprojekt har blivit svårare och många projekt har skjutits på framtiden, till följd av de fallande priserna, visar PwC:s rapport.

PwC:s Energiprisindex december 2015

PwC:s Energiprisindex minskade med 3,9 procent i november främst drivet av en nedgång i elpriset om 12,5 procent.

PwC:s Energiprisindex november 2015

Kraftigt ökade elpriser bidrog till att PwC:s Energiprisindex steg med 10,1 procent under oktober.

PwC:s Energiprisindex oktober 2015

Efter uppgång i augusti föll PwC:s Energiprisindex tillbaka med 2,4 procent under september till följd av nedgångar i olje-, kol- och elpriser.

PwC:s Energiprisindex september 2015

En kraftig uppgång på elpriset bidrog till att Energiprisindex steg med 8 procent under augusti månad men befinner sig fortfarande på en historiskt låg nivå.

Anna Elmfeldt

Branschansvarig Energy, utilities & mining

0709-29 41 66
LinkedIn
 | E-mail