Statlig sektor

Att uppnå en hållbar samhällsutveckling under stort förändringstryck

Globalisering, teknikutveckling och en åldrande befolkning är frågor inom de flesta sektorer i samhället och många söker efter mer ekonomiska, produktiva och effektiva sätt att leverera service. Med vår breda erfarenhet av statliga bolag och svensk statsförvaltnings olika utmaningar samt vårt internationella nätverk hjälper vi er att utveckla verksamheten, effektivisera processerna och skapa bättre kontroll.


Offentlig sektor på PwC

PwC:s vision är ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. Vi arbetar brett med verksamhets- och organisationsförbättringar samt ett tryggt informationssamhälle. Under den devisen bidrar vi till en god samhällsutveckling inom väldigt många områden på väldigt många olika sätt.

Capital project and infrastructure spending outlook: Agile strategies for changing markets

Kortsiktiga utmaningar, långsiktiga möjligheter – I takt med att den globala makroekonomiska situationen försvagas till följd av politisk instabilitet och oro, försvåras även läget för att i det korta perspektivet göra långsiktiga investeringar i infrastruktur.

Cities of Opportunity

Rapporten omfattar trettio utvalda världsstäder och varje stad analyseras utifrån tio olika områden som sammantaget utgör en stads attraktionskraft.

iUrban: Hållbara och konkurrenskraftiga städer genom distribuerat ledarskap

Vad består bra stadsledarskap av? Vilka är stadens ledare och hur agerar de? Vilka processer, strategier och taktiker blir allt viktigare? Och hur påverkar de olika ledartyperna framtiden i städerna?

Housing for inclusive cities

Denna rapport studerar de ekonomiska konsekvenserna av höga hyreskostnader i världsstäder.

Golden Age Index

Vi lever allt längre, men när andelen äldre i en befolkning ökar snabbt skapar det även en betydande finansiell press på hälso- och sjukvården och pensionssystemen. Hur kan vi ta tillvara på kompetensen hos äldre arbetskraft?

Städer och regioner som utvecklingsplatser för digital transformation

Denna publikation identifierar fyra saker som kan underlätta för lokala intressenter att påskynda den digitala övergången i deras städer och regioner.

Anders Christensson

Partner Advisory Services

0709-29 38 39
LinkedIn | E-mail