Skogs- och pappersindustri

Lång branscherfarenhet inom skogs- och pappersindustri

PwC:s branscherfarenhet inom skog- och pappersindustrin omfattar ett globalt nätverk med fler än 1 400 medarbetare i 30 länder som arbetar med många av de största företagen inom industrin i världen. I Sverige är vi ett hundratal branschspecialister som arbetar med revision, rådgivning och olika typer av konsulttjänster till fler än 1 000 företag från enskilda skogsägare till börsnoterade företag.


Global forest, paper & packaging industry survey

Intäkterna inom skog- och pappersbranschen har minskat, men rörelsevinsterna är desamma som föregående år, visar rapporten från PwC.

19th Annual Global CEO Survey - Forest, paper & packaging

Företagsledarna inom skog och papper arbetar i en sektor på väg att stabilisera sig, men där det fortfarande finns hot, visar "19th Annual Global Ceo Survey".

Bo Lagerström

Branschansvarig Forest, paper and packaging

0709-29 30 41
LinkedIn
 | E-mail