Telekom och teknologi

Välmeriterade branschspecialister stärker din marknadsposition och hjälper dig till framgång

Det pågår en radikal förändring av branschen när traditionella affärsmodeller ersätts av en konvergens av digitala tjänster som skapar omedelbar tillgång till digitalt material. För att bli framgångsrik krävs ständigt utveckling av produkter och tjänster och underliggande affärsmodeller. Vi har både verktygen och kunskapen för att hjälpa dig.


Communications Review September 2016: Network operators

Sakernas internet (Internet of things) gör sitt intåg och industriföretag lanserar anordningar som kan interagera med användarna och skapa nya värdeskapande modeller.

SD-WAN för tjänsteleverantörer: Hot eller möjlighet?

Leverantörer av telekommunikationstjänster har mer att vinna än att frukta från den senaste tekniken för icke-lokala nätverk

Five trends to watch in South East Asian Telecoms in 2016

PwC lyfter fram fem trender att hålla ögonen på under 2016 hos telekomföretag i Sydostasien, en region med gemensamma politiska, ekonomiska och miljömässiga intressen.

Communications Review, April 2016: Keystone behaviours

Rapporten från PwC redogör för hur kommunikationsföretag kan använda sin kultur som en pådrivande faktor för digital omvandling.

Effekter av telemonitorering vid behandling av sömnrelaterad andningsstörning

Rapporten från PwC tittar på hur Finland arbetar med telemonitorering vid behandling av sömnrelaterad andningsstörning och på tidiga lyckade försök i England.

PwC Benchmark Insights: Innovation & development

Den globala telekommarknaden utvecklas allt snabbare och ställer traditionella modeller på ända, visar rapporten från PwC.

Streaming the future: How will technology, media, and telecommunications companies prepare for further disruption

PwC har analyserat de främsta osäkerhetsfaktorer TMT-företag ställs inför och utvecklat en rad scenarier för hur spelfältet kan se ut under olika omständigheter.

Erik Wall

Branschansvarig Teknologi

0709-293125
LinkedIn | E-mail

Christian Käfling

Branschansvarig Telekom

0709-293926
LinkedIn
| E-mail