Verkstadsindustri

Välmeriterade specialister stärker din lönsamhet och hjälper dig till framgång

Utmaningarna inom verkstadsbranschen har aldrig varit större. Globalisering, effektivisering, renodling och strukturomvandling är ledord i branschen. Hur hanterar ditt företag den ökande konkurrensen och variationerna i konjunkturbilden? Behöver du hjälp att se över processer, affärsmodeller och möjliga kostnadsreduceringar?

Industri 4.0 - den fjärde industriella revolutionen

Inom industrin talas det idag om att vi är på väg mot nästa industriella revolution, det som fått samlingsnamnet Industri 4.0, pådrivet av den snabba teknik- och IT-utvecklingen.

Industri 4.0: Företag i hela världen gör stora investeringar i digitalisering

PwC:s globala studie ”Industry 4.0: Building the Digital Enterprise” visar vilka framsteg den digitala tekniken kommer att ha gjort 2020.

Reimagining industrial manufacturing operations: Insights from PwC:s 2015 global operations survey

Verkstadsföretagens konkurrensfördelar handlar inte längre enbart om vad de gör, utan hur de gör det, med hjälp av sin kärnkapacitet, visar rapporten från PwC.

19th Annual Global CEO Survey – Industrial Manufacturing

Företagsledarna inom tillverkningsindustrin är mer osäkra på den globala ekonomins utveckling i år än förra året, visar ”19th Annual Global CEO Survey”.

Verkstadsbarometern 2015

40 procent av svenska industriföretag är bekymrade för den globala tillväxten de kommande tolv månaderna, visar Verkstadsbarometern från PwC.

Assembling value: Second-quarter 2015 industrial manufacturing industry mergers and acquisitions analysis

Assembling value från PwC är en kvartalsvis analys av globala fusioner och förvärv i tillverkningsindustrin.

Manufacturing barometer: Business outlook report Q1 2015

Tillverkare är fortsatt optimistiska trots växande oro kring den starka amerikanska dollarn, visar Manufacturing Barometer Q1 2015.

Den smarta industrin: Industriellt internet skapar möjligheter för svenska tillverkande företag

Den största utmaningen för ledande industriföretag är svårigheten att räkna hem de stora investeringarna i industriellt internet, visar PwC:s rapport.

Johan Palmgren

Partner och Auktoriserad revisor

0709-291218
LinkedIn | E-mail