Verkstadsindustri

Erfarna branschspecialister inom stålindustri och gruvnäring

Välmeriterade specialister stärker din lönsamhet och hjälper dig till framgång


Utmaningarna inom verkstadsbranschen har aldrig varit större. Globalisering, effektivisering, renodling och strukturomvandling är ledord i branschen. Hur hanterar ditt företag den ökande konkurrensen och variationerna i konjunkturbilden? 

Vi hjälper dig att se över processer, affärsmodeller och möjliga kostnadsreduceringar.


Senaste rapporterna

Kontakta oss

Johan Palmgren
Partner / Auktoriserad revisor
Tel 0709-29 12 18
Email

Följ oss