Corporate Finance

Riskpremiestudien 2015

Riskpremiestudien 2015

Årets studie visar att marknadsriskpremien på den svenska aktiemarknaden har ökat jämfört med föregående år.

Läs mer

State of Compliance

 

Studien är utformad för att ge dig som arbetar med compliancefrågor och har ansvar för regelefterlevnad insikter om hur företagen hanterar compliancefrågor i dag.

Läs mer

 

Kontakt

Stephan Révay, ansvarig Corporate Finance, PwC

Stephan Révay
Tel 0709-29 33 98
Email