Corporate Finance

Riskpremiestudien 2016

Riskpremiestudien 2016

För 19:e året presenteras PwC:s riskpremiestudie som sammanfattar utfallet av 2016 års undersökning av marknadsriskpremien på den svenska aktiemarknaden. 

Läs mer

 

State of Compliance

Studien är utformad för att ge dig som arbetar med compliancefrågor och har ansvar för regelefterlevnad insikter om hur företagen hanterar compliancefrågor i dag.

Läs mer

 

Kontakt

Stephan Révay, ansvarig Corporate Finance, PwC

Stephan Révay
Tel 0709-29 33 98
Email