Forensic Services

Vi hjälper dig att hantera förtroenderisker och oväntade utmaningar - PwC

Våra erfarna specialister hjälper dig att hantera förtroendeskadliga incidenter som håller dig vaken om nätterna såsom misstänkt korruption, bedrägerier, förskingringar,  cyberbrott eller om ni utmanas av myndigheter.

Vi arbetar tillsammans med er för att komma tillrätta med komplexa utmaningar och hjälper er att desarmera hot och förtroenderisker som kan hota ert varumärke och drabba sista raden mycket hårt.

Vi står upp bredvid er som rådgivare, utredare, expertvittne och som lots när skador måste repareras på kort eller lång sikt oavsett hotbild eller var i världen problemen kan uppstå.

Efterfrågade tjänster