Forensic Services

Våra erfarna forensic specialister hjälper dig att hantera förtroendeskadliga incidenter som håller dig vaken om nätterna såsom misstänkt korruption, bedrägerier, förskingringar,  cyberbrott eller om ni utmanas av myndigheter.


Vi arbetar tillsammans med er för att komma tillrätta med komplexa utmaningar och hjälper er att desarmera hot och förtroenderisker som kan hota ert varumärke och drabba sista raden mycket hårt.


Vi står upp bredvid er som rådgivare, utredare, expertvittne och som lots när skador måste repareras på kort eller lång sikt oavsett hotbild eller var i världen problemen kan uppstå.

 

Efterfrågade tjänster inom forensic

Vad är Forensic Services?

Kontakta oss

Cecilia Cederberg
Director Forensic
Tel 0709-29 33 20
Email

Magnus Lindahl

Tel 0709-29 30 25
Email

Per Storbacka
Partner
Tel 0709-29 31 32
Email

Ulf Sandlund
Director Forensic
Tel 0709-29 36 07
Email

Följ oss