Retail and Consumer

Detaljhandeln - bygg förtroende på marknaden med pålitlig partner

Få branscher utvecklas lika snabbt som detaljhandeln. Trender kommer och går, internationella aktörer etablerar sig och konsumenterna blir allt mer medvetna i sina val. Hårdare prispress och ökade krav på att sälja via fler kanaler, är två av utmaningarna. Ta tillvara på affärsmöjligheterna med en tydlig strategi, innovation och en pålitlig partner. Vi har både insikter och verktyg att hjälpa morgondagens vinnare.

Läs mer här...

Highlights