Retail and Consumer

Detaljhandeln - bygg förtroende på marknaden med pålitlig partner

Få branscher utvecklas lika snabbt som detaljhandeln. Trender kommer och går, internationella aktörer etablerar sig och konsumenterna blir allt mer medvetna i sina val. Hårdare prispress och ökade krav på att sälja via fler kanaler, är två av utmaningarna. Ta tillvara på affärsmöjligheterna med en tydlig strategi, innovation och en pålitlig partner. Vi har både insikter och verktyg att hjälpa morgondagens vinnare.

Läs mer här...

Highlights

19th Annual Global CEO Survey – Retail & Consumer

Företagsledare inom detaljhandel och konsumentföretag intervjuades om sin syn på nuläge och framtida utmaningar. Rapporten baseras på den årliga globala undersökningen ”19th Annual Global CEO Survey”.

Total Retail 2016

Our Total Retail survey results, together with 2015 fourth-quarter retail results around the world, point to 2016 as a watershed for many of the trends that have been percolating over the past few years.

Retail & consumer insights - june 2015

Företagen måste förbereda sig för de nya klimatförändringarna och måste noga överväga fysiska risker för deras verksamhet och leveranskedjor.

Connected retail: Reshaping tomorrow's operating model and metrics

Rapporten från PwC undersöker hur R&C-företag bör förändra sina verksamhetsmodeller för att vinna morgondagens kunder.

R&C Trendwatch: Politics and e-commerce in emerging markets: Three things to watch

Utvecklingsmarknader erbjuder stora möjligheter för e-handelns tillväxt, men samtidigt utmaningar som dålig anslutning, logistik och rättsliga hinder.

Total retail 2015: Retailers and the age of disruption

Rapporten tar upp och jämför konsumenters inköpsbeteenden och användning av olika detaljhandelskanaler i 19 länder.

CEO Survey 2015 industry snapshot retail

Företagsledare inom detaljhandeln är mindre optimistiska om den globala ekonomin än förra året, visar CEO Survey 2015 från PwC.

PwC's Global Data & Analytics Survey 2014: Decision making in retail

Rapporten visar att chefer inom detaljhandeln skulle använda data och analyser mer inför stora beslut om datunderlaget hade bättre kvalitet och var mer fullständigt.

Fighting a growing threat: Retail and consumer goods sector analysis of PwC’s 2014 Global Economic Crime Survey

Rapporten visar att detaljhandeln och konsumentvaruföretagen upplever högre nivåer av ekonomisk brottslighet.

R & C Trendwatch: Telecommunications and data privacy policies will drive opportunities in online retailing

Denna utgåva fokuserar på telekommunikation och datasäkerhetsfrågor och hur dessa kan påverka globala företag som bedriver e-handelverksamhet på tillväxtmarknader.