Retail and Consumer

Detaljhandeln - bygg förtroende på marknaden med pålitlig partner

Få branscher utvecklas lika snabbt som detaljhandeln. Trender kommer och går, internationella aktörer etablerar sig och konsumenterna blir allt mer medvetna i sina val. Hårdare prispress och ökade krav på att sälja via fler kanaler, är två av utmaningarna. Ta tillvara på affärsmöjligheterna med en tydlig strategi, innovation och en pålitlig partner. Vi har både insikter och verktyg att hjälpa morgondagens vinnare.

Läs mer här...

Highlights

Retail & consumer insights - june 2015

2015-09-09

Företagen måste förbereda sig för de nya klimatförändringarna och måste noga överväga fysiska risker för deras verksamhet och leveranskedjor.

Connected retail: Reshaping tomorrow's operating model and metrics

2015-09-09

Rapporten från PwC undersöker hur R&C-företag bör förändra sina verksamhetsmodeller för att vinna morgondagens kunder.

R&C Trendwatch: Politics and e-commerce in emerging markets: Three things to watch

2015-07-27

Utvecklingsmarknader erbjuder stora möjligheter för e-handelns tillväxt, men samtidigt utmaningar som dålig anslutning, logistik och rättsliga hinder.

Total retail 2015: Retailers and the age of disruption

2015-02-15

Rapporten tar upp och jämför konsumenters inköpsbeteenden och användning av olika detaljhandelskanaler i 19 länder.

CEO Survey 2015 industry snapshot retail

2015-02-08

Företagsledare inom detaljhandeln är mindre optimistiska om den globala ekonomin än förra året, visar CEO Survey 2015 från PwC.

PwC's Global Data & Analytics Survey 2014: Decision making in retail

2014-10-05

Rapporten visar att chefer inom detaljhandeln skulle använda data och analyser mer inför stora beslut om datunderlaget hade bättre kvalitet och var mer fullständigt.

Fighting a growing threat: Retail and consumer goods sector analysis of PwC’s 2014 Global Economic Crime Survey

2014-08-24

Rapporten visar att detaljhandeln och konsumentvaruföretagen upplever högre nivåer av ekonomisk brottslighet.

R & C Trendwatch: Telecommunications and data privacy policies will drive opportunities in online retailing

2014-04-13

Denna utgåva fokuserar på telekommunikation och datasäkerhetsfrågor och hur dessa kan påverka globala företag som bedriver e-handelverksamhet på tillväxtmarknader.

Consumer products sector: Global tax rate benchmarking report

2014-02-25

Rapporten tittar närmare på de viktigaste skatteförhållandena hos 55 av de största globala bolagen inom konsumentprodukter.

Achieving total retail

2014-02-23

Fler än 15 000 personer har fått svara på frågor kring sina inköpspreferenser, användning av olika shoppingkanaler och förväntningar på återförsäljare.