Pick 'n' mix - Meeting the demands of the new multi-channel shopper

Ny global studie om multi-channel retailing

E-handel och multi-channel-strategier är en naturlig effekt av att konsumenter spenderar allt mer tid online. PwC research visar att e-handeln bara är i sin linda – transformeringen kommer att accelerera i takt med att konsumentens krav på värde, bekvämlighet, kontroll och förtroende ökar. Shoppingupplevelsen blir alltmer komplex, och enskilda köpbeslut görs nu via flera olika kanaler där onlineshopping blivit en naturlig del av konsumentens vardag.

Rapporten Pick 'n' mix - Meeting the demands of the new multi-channel shopper är baserad på en undersökning av över 1 000 konsumenter om deras köpvanor.