Energy & Utilities

Energibranschen - hantera marknadens nya förutsättningar med välmeriterad partner

EU:s klimat- och energimål är utan tvekan den största drivkraften till förändringar inom branschen. Samtidigt kräver energibolagens ägare kräver fortsatta effektiviseringar, slutkunderna blir alltmer krävande och 2013 inleds den tredje handelsperioden för utsläppsrätter. Ta tillvara på affärsmöjligheterna med en tydlig strategi, innovation och en pålitlig partner. Vi har både verktyg och kunskap att hjälpa dig.
Läs mer här...

Highlights

PwC:s Energiprisindex april 2015

2015-04-07

Stora prisnedgångar i fossila bränslen motverkas endast delvis av ett stigande elpris och Energiprisindex minskar med 0,7 procent, visar rapporten från PwC.

Opportunities in adversity: A new dawn for oil and gas

2015-03-22

Rapporten från PwC går igenom de bakomliggande faktorerna till oljeprisets nedgång och hur prisutvecklingen påverkat olje- och gasbolag.

Power & Renewables Deals: 2015 outlook and 2014 review

2015-03-22

Rapporten från PwC tittar närmare på vilka faktorer som kommer att driva transaktionsmarknaden inom energiområdet det närmaste året.

PwC:s Energiprisindex mars 2015

2015-03-08

Trots prisuppgångar i olja, naturgas och kol faller Energiprisindex med 5 procent drivet av en elprisnedgång om 22 procent.

Energy Services Innovation: Transforming a continent’s hydrocarbon supply

2015-02-22

Rapporten från PwC visar hur innovation från Kanadas uppströmsindustri driver tekniska förändringar .

CEO Survey 2015 industry snapshot power & utilities

2015-02-17

Endast 29 procent av vd:arna inom energibranschen tror att ekonomin kommer att stärkas under året, visar CEO Survey 2015.

CEO Survey 2015 industry snapshot oil & gas

2015-02-17

26 procent av vd:arna inom olje- och gasbranschen förväntar sig att den globala ekonomin försämras det kommande tolv månaderna, visar CEO Survey 2015.

PwC:s Energiprisindex februari 2015

2015-02-08

Elprisets uppgång motverkade fortsatta nedgångar i olja, naturgas och kol och innebär att Energiprisindex i princip är oförändrat och i nivå med indexåret 2008.

PwC:s Energiprisindex januari 2015

2015-01-06

PwC:s Energiprisindex föll med nära 4% under december månad efter prisnedgångar i olja, naturgas, kol och el.

The road ahead - Gaining momentum from energy transformation

2014-12-09

Elbranschen påverkas av flera olika förändringar - detta skapar både möjligheter och utmaningar och företag som förstår vad som påverkar utvecklingen har goda möjligheter att bli framtidens vinnare.