Energy & Utilities

Energibranschen - hantera marknadens nya förutsättningar med välmeriterad partner

EU:s klimat- och energimål är utan tvekan den största drivkraften till förändringar inom branschen. Samtidigt kräver energibolagens ägare kräver fortsatta effektiviseringar, slutkunderna blir alltmer krävande och 2013 inleds den tredje handelsperioden för utsläppsrätter. Ta tillvara på affärsmöjligheterna med en tydlig strategi, innovation och en pålitlig partner. Vi har både verktyg och kunskap att hjälpa dig.
Läs mer här...

Highlights

Flipping the switch on disruption to opportunity: Top 6 focus areas in 2016

2016-03-09

När nya affärsutmaningar fortsätter att påverka sektorn är det viktigt att företagen har ett tydligt perspektiv på branschens utveckling och positionerar sig så att man kan nå framgång i flera olika scenarier.

Customer engagement in an era of energy transformation

2016-03-09

Teknik har gått om konkurrensen som den enskilt största källan till förändring som påverkar energibolagens kundrelationer.

New energy futures - Perspectives on the transformation of the oil and gas sector

2016-03-08

New Energy Futures tittar på fyra perspektiv och lyfter fram några av de grundläggande trender som omvandlar olje- och gassektorn, med ett medellångt perspektiv på 5 till 15 år.

19th Annual Global CEO Survey – Power and utilities

2016-02-22

Affärsmiljön i branschen undergår radikala förändringar och håller på att omformas av starka krafter, framför allt klimatförändringar och tekniska framsteg.

Svensk vindkraft i motvind

2015-12-04

Omsättningen i den svenska vindkraftsbranschen har varit näst intill oförändrad sedan 2011, visar rapporten Vindkraftsmarknaden 2015 från PwC.

PwC:s Energiprisindex december 2015

2015-12-02

PwC:s Energiprisindex minskade med 3,9 procent i november främst drivet av en nedgång i elpriset om 12,5 procent.

Vindkraftsmarknaden 2015

2015-11-24

Vindkraftsbranschen har stora problem - investeringstakten har avstannat under året och lönsamheten är för närvarande historiskt låg, visar rapporten från PwC.

PwC:s Energiprisindex november 2015

2015-11-09

Kraftigt ökade elpriser bidrog till att PwC:s Energiprisindex steg med 10,1 procent under oktober.

Global power & utilities statement of capabilities

2015-11-02

Rapporten från PwC visar hur vi kan stötta dig i att vidta rätt åtgärder för att bli framgångsrik i omställningen av energimarknaden.

PwC:s Energiprisindex oktober 2015

2015-10-08

Efter uppgång i augusti föll PwC:s Energiprisindex tillbaka med 2,4 procent under september till följd av nedgångar i olje-, kol- och elpriser.