Energy & Utilities

Energibranschen - hantera marknadens nya förutsättningar med välmeriterad partner

EU:s klimat- och energimål är utan tvekan den största drivkraften till förändringar inom branschen. Samtidigt kräver energibolagens ägare kräver fortsatta effektiviseringar, slutkunderna blir alltmer krävande och 2013 inleds den tredje handelsperioden för utsläppsrätter. Ta tillvara på affärsmöjligheterna med en tydlig strategi, innovation och en pålitlig partner. Vi har både verktyg och kunskap att hjälpa dig.
Läs mer här...

Highlights

Svensk vindkraft i motvind

2015-12-04

Omsättningen i den svenska vindkraftsbranschen har varit näst intill oförändrad sedan 2011, visar rapporten Vindkraftsmarknaden 2015 från PwC.

PwC:s Energiprisindex december 2015

2015-12-02

PwC:s Energiprisindex minskade med 3,9 procent i november främst drivet av en nedgång i elpriset om 12,5 procent.

Vindkraftsmarknaden 2015

2015-11-24

Vindkraftsbranschen har stora problem - investeringstakten har avstannat under året och lönsamheten är för närvarande historiskt låg, visar rapporten från PwC.

PwC:s Energiprisindex november 2015

2015-11-09

Kraftigt ökade elpriser bidrog till att PwC:s Energiprisindex steg med 10,1 procent under oktober.

Global power & utilities statement of capabilities

2015-11-02

Rapporten från PwC visar hur vi kan stötta dig i att vidta rätt åtgärder för att bli framgångsrik i omställningen av energimarknaden.

PwC:s Energiprisindex oktober 2015

2015-10-08

Efter uppgång i augusti föll PwC:s Energiprisindex tillbaka med 2,4 procent under september till följd av nedgångar i olje-, kol- och elpriser.

PwC:s Energiprisindex september 2015

2015-09-16

En kraftig uppgång på elpriset bidrog till att Energiprisindex steg med 8 procen tunder augusti månad men befinner sig fortfarande på en historiskt låg nivå.

Beyond the hype: What is the value of customer satisfaction to a regulated utility?

2015-09-11

Vad är värdet av nöjda kunder för ett energibolag på en reglerad marknad? Detta står i fokus i rapporten från PwC.

PwC Africa power & utilities sector survey: A new Africa energy world

2015-08-24

Afrikas huvudsakliga utmaningar inom energisektorn analyseras i rapporten PwC Africa power & utilities sector survey.

Mine 2015: Gloves are off

2015-07-27

Gruvsektorn kommer att behöva vara återhållsam samtidigt som de hanterar ett antal pågående utmaningar, visar rapporten från PwC.