Energy & Utilities

Energibranschen - hantera marknadens nya förutsättningar med välmeriterad partner

EU:s klimat- och energimål är utan tvekan den största drivkraften till förändringar inom branschen. Samtidigt kräver energibolagens ägare kräver fortsatta effektiviseringar, slutkunderna blir alltmer krävande och 2013 inleds den tredje handelsperioden för utsläppsrätter. Ta tillvara på affärsmöjligheterna med en tydlig strategi, innovation och en pålitlig partner. Vi har både verktyg och kunskap att hjälpa dig.
Läs mer här...

Highlights

Vindkraftsmarknaden 2015

2015-11-24

Vindkraftsbranschen har stora problem - investeringstakten har avstannat under året och lönsamheten är för närvarande historiskt låg, visar rapporten från PwC.

PwC:s Energiprisindex november 2015

2015-11-09

Elpriset steg med hela 52,9 procent från förgående månad till följd av sjunkande temperaturer och minskad tillrinning till vattenmagasin, visar rapporten från PwC.

Global power & utilities statement of capabilities

2015-11-02

Rapporten från PwC visar hur vi kan stötta dig i att vidta rätt åtgärder för att bli framgångsrik i omställningen av energimarknaden.

PwC:s Energiprisindex oktober 2015

2015-10-08

Elpriset sjönk med 7,8 procent från förgående månad till följd av varmt väder, stor nederbördsmängd och reaktorer som åter tagits i drift efter revision.

PwC:s Energiprisindex september 2015

2015-09-16

Elpriset steg med hela 63,6 procent från föregående månad, visar rapporten från PwC.

Beyond the hype: What is the value of customer satisfaction to a regulated utility?

2015-09-11

Vad är värdet av nöjda kunder för ett energibolag på en reglerad marknad? Detta står i fokus i rapporten från PwC.

PwC Africa power & utilities sector survey: A new Africa energy world

2015-08-24

Afrikas huvudsakliga utmaningar inom energisektorn analyseras i rapporten PwC Africa power & utilities sector survey.

Mine 2015: Gloves are off

2015-07-27

Gruvsektorn kommer att behöva vara återhållsam samtidigt som de hanterar ett antal pågående utmaningar, visar rapporten från PwC.

PwC:s Energiprisindex juni 2015

2015-05-06

PwC:s Energiprisindex når sin lägsta notering sedan startåret 2008 efter en nedgång med 11,7 procent under maj.

PwC:s Energiprisindex maj 2015

2015-05-06

Fallande el- och naturgaspriser bidrog till en svag nedgång i PwC:s Energiprisindex under den gånga månaden, visar rapporten.