Energy & Utilities

Energibranschen - hantera marknadens nya förutsättningar med välmeriterad partner

EU:s klimat- och energimål är utan tvekan den största drivkraften till förändringar inom branschen. Samtidigt kräver energibolagens ägare kräver fortsatta effektiviseringar, slutkunderna blir alltmer krävande och 2013 inleds den tredje handelsperioden för utsläppsrätter. Ta tillvara på affärsmöjligheterna med en tydlig strategi, innovation och en pålitlig partner. Vi har både verktyg och kunskap att hjälpa dig.
Läs mer här...

Highlights

PwC:s Energiprisindex september 2015

2015-09-16

Elpriset steg med hela 63,6 procent från föregående månad, visar rapporten från PwC.

Beyond the hype: What is the value of customer satisfaction to a regulated utility?

2015-09-11

Vad är värdet av nöjda kunder för ett energibolag på en reglerad marknad? Detta står i fokus i rapporten från PwC.

PwC Africa power & utilities sector survey: A new Africa energy world

2015-08-24

Afrikas huvudsakliga utmaningar inom energisektorn analyseras i rapporten PwC Africa power & utilities sector survey.

Mine 2015: Gloves are off

2015-07-27

Gruvsektorn kommer att behöva vara återhållsam samtidigt som de hanterar ett antal pågående utmaningar, visar rapporten från PwC.

PwC:s Energiprisindex maj 2015

2015-05-06

Fallande el- och naturgaspriser bidrog till en svag nedgång i PwC:s Energiprisindex under den gånga månaden, visar rapporten.

PwC:s Energiprisindex juni 2015

2015-05-06

PwC:s Energiprisindex når sin lägsta notering sedan startåret 2008 efter en nedgång med 11,7 procent under maj.

PwC:s Energiprisindex april 2015

2015-04-07

Stora prisnedgångar i fossila bränslen motverkas endast delvis av ett stigande elpris och Energiprisindex minskar med 0,7 procent, visar rapporten från PwC.

Opportunities in adversity: A new dawn for oil and gas

2015-03-22

Rapporten från PwC går igenom de bakomliggande faktorerna till oljeprisets nedgång och hur prisutvecklingen påverkat olje- och gasbolag.

Power & Renewables Deals: 2015 outlook and 2014 review

2015-03-22

Rapporten från PwC tittar närmare på vilka faktorer som kommer att driva transaktionsmarknaden inom energiområdet det närmaste året.

PwC:s Energiprisindex mars 2015

2015-03-08

Trots prisuppgångar i olja, naturgas och kol faller Energiprisindex med 5 procent drivet av en elprisnedgång om 22 procent.