Energy & Utilities

Energibranschen - hantera marknadens nya förutsättningar med välmeriterad partner

EU:s klimat- och energimål är utan tvekan den största drivkraften till förändringar inom branschen. Samtidigt kräver energibolagens ägare kräver fortsatta effektiviseringar, slutkunderna blir alltmer krävande och 2013 inleds den tredje handelsperioden för utsläppsrätter. Ta tillvara på affärsmöjligheterna med en tydlig strategi, innovation och en pålitlig partner. Vi har både verktyg och kunskap att hjälpa dig.
Läs mer här...
 

Highlights

PwC:s Energiprisindex juni 2014

PwC:s Energiprisindex följer kostnadsutvecklingen för den svenska basindustrins energiförsörjning i förhållande till en bestämd startpunkt.

Best in class: How upstream gas can work smarter

Australiens naturgasindustri släpar efter i de globala jämförelserna men ett större fokus på uppströmsverksamheten skulle hjälpa till att öka produktiviteten och sänka kostnaderna.

Africa Power & Utilities statement of capabilities

Tillväxten i Afrika gör att fokus på energiutmaningarna blir ännu starkare - PwC känner till utmaningarna och vet också hur viktigt det är att identifiera och göra kopplingar mellan de olika delar som behövs för att ta itu med dessa utmaningar.

PwC:s Energiprisindex maj 2014

PwC:s Energiprisindex följer kostnadsutvecklingen för den svenska basindustrins energiförsörjning i förhållande till en bestämd startpunkt.

Northern Lights - one vision, one strategy

Den tredje upplagan i PwC:s serie om olja och gas belyser de åtgärder som krävs av alla aktörer i branschen för att hantera förändringarna och se till de kommande 40 åren.