Cleantechföretagens syn på kapitalförsörjning

Cleantechs tillväxt finansieras inte av riskkapitalet

Sverige saknar inte innovationskraft utan tillväxtkraft inom cleantech. Tillväxt ja, riskkapital nej, det visar resultatet av PwC:s nya studie där 6 av 10 cleantechbolag inom energisektorn täcker mellan 76 – 100 % av sitt finansieringsbehov med hjälp av kapital från grundarna. Utan kapital kommer ingen tillväxt att ske men koncepten som står till buds på riskkapitalmarknaden stämmer inte överens med cleantechbolagens önskemål, till exempel när det gäller ägande och tidsperspektiv.

Resultatet av studien visar att cleantechbolagen helst vill finansieras via grundarna och inte med riskkapital. När kapitalbehov uppstår vänder sig cleantechföretagen i första hand till olika låneinstitut och i andra hand söks kapitaltillskott hos grundarna. Endast 6 % av cleantechbolagen väljer svenska riskkapitalbolag i första hand och ingen väljer utländskt riskkapital eller notering på börs när det uppstår ett kapitalbehov.

- Det är uppenbart att tillväxt står högt på agendan och mot bakgrund av det är det särskilt anmärkningsvärt att företagen i undersökningen inte är finansierade i högre utsträckning av riskkapitalbolag, trots att den övervägande delen har varit verksamma under en längre tid än tio år. Naturligtvis är cleantechföretag intresserade av sin kapitalförsörjning men det verkar som att intresset för extern finansiering, där man samtidigt gör en ägarspridning, är lägre än vi tidigare trodde, kommenterar Martin Gavelius, director och ansvarig för Energy, Utilities & Mining på PwC i Stockholm.

Studien är den andra i ordningen som genomförts av branschgruppen Energi inom PwC i Sverige. I slutet av år 2008 genomfördes en studie för att ta reda på de svenska riskkapitalbolagens syn på cleantechbranschen.  I den nya studien är perspektivet omvänt - hur cleantechföretagen ser på kapitalbehov och vilka som uppfyller de behoven.

Vd eller ekonomichefer inom 100 cleantechföretag har medverkat i undersökningen som genomfördes via telefonintervjuer under perioden juni- juli 2010. Företagen i undersökningen är uteslutande verksamma inom energisegmentet, till exempel inom energiproduktion, energieffektivisering och energilagring.