Embedding cyber security into the energy ecosystem

Februari 2013

Du har aldrig högre IT-säkerhet än din svagaste länk i företaget. Oftast är det chefer och anställda som inte är tillräckligt utbildade kring dessa frågor. I denna rapport har vi tittat närmare på vad energiföretag bör fokusera på för att kunna hantera och förebygga hot mot IT-säkerheten.