Engineering & Construction

Skapa nya affärsmöjligheter med Sveriges främsta entreprenadspecialister

PwC:s branschexpertis inom entreprenad.

De kommande utmaningarna inom entreprenadbranschen är flera. Aktörerna i branschen behöver bland annat fokusera på effektiv projekthantering och affärsuppföljning, säkerställa tillgång på personal, efterfrågan från tillväxtmarknader och kostnadsbesparingar. Vi har både verktygen och kunskapen för att hjälpa dig. Då ligger du alltid steget före i komplexa beslutssituationer.

Läs mer här

Insikter

Engineering growth: Fourth-quarter 2015 engineering & construction industry mergers and acquisitions analysis

Engineering growth är en kvartalsvis analys av globala fusioner och förvärv (M&A) inom entreprenadbranschen. Den ger en översikt över de senaste M&A-resultaten och förväntningarna inför framtiden.

19th Annual Global CEO Survey – Engineering & Construction

Företagsledare inom entreprenadbranschen är avvaktande inför årets tillväxtmöjligheter på grund av de hotande politiska riskerna.

Global construction 2030: A global forecast for the construction industry to 2030

Rapporten från PwC analyserar marknadsdynamiken i 48 stora byggmarknader som representerar över 90 procent av världsproduktionen.

Entreprenadbarometern 2015

Svenska bygg- och anläggningsbranschen har ett lågt förtroende för utländska underentreprenörer, visar rapporten Entreprenadbarometern 2015 från PwC.

Engineering growth: Third-quarter 2014 engineering & construction industry mergers and acquisitions analysis

Rapporten visar att antalet fusioner och förvärv (M&A) i entreprenadbranschen under tredje kvartalet 2014 är det högsta sedan 2007, sett till enskilt kvartal.

Hållbarhetsredovisning 2013/2014

PwC:s Hållbarhetsredovisning 2013/2014.

Årsredovisning 2013/2014

PwC:s Årsredovisning 2013/2014.

Engineering growth: Second-quarter 2014 engineering & construction industry mergers and acquisitions analysis

Rapporten visar att värdet på fusioner och förvärv (M&A) i entreprenadbranschen under andra kvartalet 2014 ökade till 67 miljarder dollar från 15 miljarder dollar föregående kvartal.

Engineering growth: First-quarter 2014 engineering & construction industry mergers and acquisitions analysis

En kvartalsanalys av globala fusioner och förvärv (M&A) inom byggindustrin.

Entreprenadbarometern 2014

Korruption fortsätter att utmana byggsektorn och branschen menar att de största riskerna när det gäller oegentligheter handlar om svågerpolitik, kartellbildning och uppgjorda kontrakt, visar rapporten Entreprenadbarometern 2014.