Engineering & Construction

Skapa nya affärsmöjligheter med Sveriges främsta entreprenadspecialister

De kommande utmaningarna inom entreprenadbranschen är flera. Aktörerna i branschen behöver bland annat fokusera på effektiv projekthantering och affärsuppföljning, säkerställa tillgång på personal, efterfrågan från tillväxtmarknader och kostnadsbesparingar. Vi har både verktygen och kunskapen för att hjälpa dig. Då ligger du alltid steget före i komplexa beslutssituationer.
Läs mer här...
 

Highlights

PwC:s fastighets - och entreprenadspecialister på plats i Almedalen

PwC:s fastighets- och entreprenadspecialister är på plats i Almedalen och inbjuder till ett seminarium om mångfald i fastighetsbranschen.

Entreprenadbarometern 2015

Svenska bygg- och anläggningsbranschen har ett lågt förtroende för utländska underentreprenörer, visar rapporten Entreprenadbarometern 2015 från PwC.

CEO Survey 2015 industry snapshot engineering & construction

Endast 28 procent av företagsledarna inom entreprenad tror att den globala ekonomin förbättras i år, visar CEO Survey 2015 från PwC.

Minskat svartarbete i byggbranschen genom personalliggare

I syfte att motverka förekomsten av svartarbete och främja en sundare konkurrens inom byggbranschen i Sverige föreslår regeringen att personalliggare införs för byggbranschen.

Engineering growth: Third-quarter 2014 engineering & construction industry mergers and acquisitions analysis

Rapporten visar att antalet fusioner och förvärv (M&A) i entreprenadbranschen under tredje kvartalet 2014 är det högsta sedan 2007, sett till enskilt kvartal.

Engineering growth: Second-quarter 2014 engineering & construction industry mergers and acquisitions analysis

Rapporten visar att värdet på fusioner och förvärv (M&A) i entreprenadbranschen under andra kvartalet 2014 ökade till 67 miljarder dollar från 15 miljarder dollar föregående kvartal.

Entreprenadbarometern 2014

Korruption fortsätter att utmana byggsektorn och branschen menar att de största riskerna när det gäller oegentligheter handlar om svågerpolitik, kartellbildning och uppgjorda kontrakt, visar rapporten Entreprenadbarometern 2014.

17th Annual Global CEO Survey: Key findings in the engineering & construction industry

Rapporten sammanfattar de viktigaste resultaten från CEO Survey inom branschen Engineering & Construction.