Ett globalt nätverk av fastighetsspecialister

  Våra fastighetsspecialister har omfattande erfarenhet av att stödja aktörer inom fastighetssektorn. Inom revision, redovisning, corporate finance och skatt arbetar våra fastighetsspecialister integrerat för att ge dig största möjliga värde.

  Vi hjälper dig och ditt företag genom att ge råd och praktiskt stöd i alla länder där du har verksamhet eller vill investera.


  Current Developments for the Real Estate Industry

  Current Developments for the Real Estate Industry ges ut varje kvartal och beskriver aktuella ämnen inom fastighetssektorn och aktuell utveckling inom branschen i korthet.

  Emerging Trends in Real Estate: Europe 2016

  Årets Emerging Trends Europe sätter strålkastarljuset på de fundamentala förändringarna för affärsdelen av fastighetsbranschen.

  Emerging Trends in Real Estate - The global outlook for 2015

  Investerare tittar allt mer på utvecklings- och sekundära marknader, visar Emerging Trends in Real Estate - The global outlook for 2015 från PwC.

  The Property Barometer 2015

  The Property Barometer from PwC captures current trends and assessments from Sweden’s major real estate companies and financial players.

  Fastighetstempen 2015

  Det är en positiv bild som målas upp av företrädarna för den svenska fastighetsmarknaden i årets upplaga av PwC:s Fastighetstempen.

  Emerging Trends in Real Estate: Europe 2015

  Intresset har ökat kraftigt för investeringar i marknader som är under återhämtning, visar rapporten Emerging Trends in Real Estate Europe 2015 från PwC.

  PwC:s Energiprisindex januari 2015

  PwC:s Energiprisindex föll med nära 4% under december månad efter prisnedgångar i olja, naturgas, kol och el.

  Emerging Trends in Real Estate: United States and Canada 2015

  Rapporten tar upp trender inom fastighetsmarknaden i USA och Kanada 2015.

  Emerging Trends in Real Estate: Asia Pacific 2015

  Rapoprten tar upp trender på fastighetsmarknaden i Asien 2015.

  The road ahead - Gaining momentum from energy transformation

  Elbranschen påverkas av flera olika förändringar - detta skapar både möjligheter och utmaningar och företag som förstår vad som påverkar utvecklingen har goda möjligheter att bli framtidens vinnare.

  Arne Engvall

  Ansvarig Partner Real Estate

  0709-29 37 25

  LinkedIn

  Katarina Menzel

  Partner Tax

  0709-29 40 75

  LinkedIn

  Helena Ehrenborg

  Partner Revision

  0709-29 33 08

  LinkedIn