Real Estate

Fastighetsmarknaden - framgångsrika transaktioner med pålitlig partner

Många bedömare ser ljuspunkter i ekonomin. Ta till vara på investeringsmöjligheterna med en tydlig strategi, noggrann analys och en pålitlig partner. Vi har både verktygen och kunskapen för att hjälpa dig. Då ligger du alltid steget före i komplexa beslutssituationer som rör transaktioner (M&A), fastighetsekonomi, skatt, redovisning och verksamhetsstyrning.
Läs mer här...
 

Highlights

Fastighetstempen 2015

Det är en positiv bild som målas upp av företrädarna för den svenska fastighetsmarknaden i årets upplaga av PwC:s Fastighetstempen.

Boende riskerar skattesmäll

Om du har bostadsrätt i en oäkta förening eller förening som löper risk att omklassas till oäkta bör du vara beredd på en skattesmäll när förmånsbeskattningen höjs.

Välbesökt seminarium om trenderna på Europas fastighetsmarknad

Fastighetsmarknaden i Europa ser positivt på framtiden, konstaterade PwC:s Robort Fonovich på ett välbesökt seminarium om trenderna på Europas fastighetsmarknad.

Emerging Trends in Real Estate: Europe 2015

Intresset har ökat kraftigt för investeringar i marknader som är under återhämtning, visar rapporten Emerging Trends in Real Estate Europe 2015 från PwC.

Emerging Trends in Real Estate: United States and Canada 2015

Rapporten tar upp trender inom fastighetsmarknaden i USA och Kanada 2015.

Emerging Trends in Real Estate: Asia Pacific 2015

Rapoprten tar upp trender på fastighetsmarknaden i Asien 2015.

Stopplagstiftning gällande underprisöverlåtelser från indirekt ägda handelsbolag

Regeringen lämnade den 11 december en skrivelse till riksdagen där man aviserade ett kommande förslag om ändringar i reglerna om vad som avses med uttag i näringsverksamhet. Förslaget syftar till att förhindra att tillgångar kan lämna handelsbolagssektorn utan att det blir en uttagsbeskattning.

Fastighetstempen 2014:Q1

Antalet företag som tror på stigande priser på den kommersiella fastighetsmarknaden ökar markant, visar PwC:s Fastighetstempen som bygger på intervjuer med beslutsfattare i svenska fastighetsbolag.

Real Estate 2020: Building the future

Rapporten innehåller en rad prognoser som kan ge riktlinjer för fastighetsinvesterare som förbereder sina verksamhetsmodeller, processer och medarbetare för kommande förändringar.

Reducera skattekostnaden genom klassificering av investeringar

En genomgång av hanteringen av investeringar kan reducera skattekostnaden vid förvärv eller byggprojekt. Frågan är aktuell för alla fastighetsägare oavsett skattesituation.