Real Estate

Fastighetsmarknaden - framgångsrika transaktioner med pålitlig partner

Många bedömare ser ljuspunkter i ekonomin. Ta till vara på investeringsmöjligheterna med en tydlig strategi, noggrann analys och en pålitlig partner. Vi har både verktygen och kunskapen för att hjälpa dig. Då ligger du alltid steget före i komplexa beslutssituationer som rör transaktioner (M&A), fastighetsekonomi, skatt, redovisning och verksamhetsstyrning.
Läs mer här...
 

Highlights

Emerging Trends in Real Estate - The global outlook for 2015

Investerare tittar allt mer på utvecklings- och sekundära marknader, visar Emerging Trends in Real Estate - The global outlook for 2015 från PwC.

The Property Barometer 2015

The Property Barometer from PwC captures current trends and assessments from Sweden’s major real estate companies and financial players.

Betalar du som fastighetsägare för mycket skatt?

En genomgång av fastighetstaxeringen kan reducera den totala skattekostnaden för fastighetsägare. Frågan är aktuell för alla fastighetsägare oavsett skattesituation.

Fastighetstempen 2015

Det är en positiv bild som målas upp av företrädarna för den svenska fastighetsmarknaden i årets upplaga av PwC:s Fastighetstempen.

Boende riskerar skattesmäll

Om du har bostadsrätt i en oäkta förening eller förening som löper risk att omklassas till oäkta bör du vara beredd på en skattesmäll när förmånsbeskattningen höjs.

Välbesökt seminarium om trenderna på Europas fastighetsmarknad

Fastighetsmarknaden i Europa ser positivt på framtiden, konstaterade PwC:s Robort Fonovich på ett välbesökt seminarium om trenderna på Europas fastighetsmarknad.

Emerging Trends in Real Estate: Europe 2015

Intresset har ökat kraftigt för investeringar i marknader som är under återhämtning, visar rapporten Emerging Trends in Real Estate Europe 2015 från PwC.

Emerging Trends in Real Estate: United States and Canada 2015

Rapporten tar upp trender inom fastighetsmarknaden i USA och Kanada 2015.

Emerging Trends in Real Estate: Asia Pacific 2015

Rapoprten tar upp trender på fastighetsmarknaden i Asien 2015.

Stopplagstiftning gällande underprisöverlåtelser från indirekt ägda handelsbolag

Regeringen lämnade den 11 december en skrivelse till riksdagen där man aviserade ett kommande förslag om ändringar i reglerna om vad som avses med uttag i näringsverksamhet. Förslaget syftar till att förhindra att tillgångar kan lämna handelsbolagssektorn utan att det blir en uttagsbeskattning.