Real Estate

Fastighetsmarknaden - framgångsrika transaktioner med pålitlig partner

Många bedömare ser ljuspunkter i ekonomin. Ta till vara på investeringsmöjligheterna med en tydlig strategi, noggrann analys och en pålitlig partner. Vi har både verktygen och kunskapen för att hjälpa dig. Då ligger du alltid steget före i komplexa beslutssituationer som rör transaktioner (M&A), fastighetsekonomi, skatt, redovisning och verksamhetsstyrning.
Läs mer här...
 

Highlights

PwC:s närvaro på Business Arena 16-17 september 2015

PwC medverkar på fastighetsmässan Business Arena i Stockholm den 16-17 september 2015.

Paketering av fastigheter som skatteplaneringsverktyg - utredning tillsätts

Regeringen beslutade den 11 juni att ge en särskild utredare i uppdrag att se över vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet. Utredningen ska särskilt se över regelverket avseende paketering av fastigheter och analysera om förvärv genom fastighetsbildningsåtgärder missbrukas för att undgå stämpelskatt.

PwC:s fastighets - och entreprenadspecialister på plats i Almedalen

PwC:s fastighets- och entreprenadspecialister är på plats i Almedalen och inbjuder till ett seminarium om mångfald i fastighetsbranschen.

Ompröva bostadsuppskovet och få pengar tillbaka

Genom att begära omprövning hos Skatteverket av tidigare deklarationer får du tillbaka den skatt som du årligen har betalat på uppskovsbeloppet från en tidigare bostadsförsäljning.

Utrangeringsavdrag för byggnad nekas

I ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden konstateras att fastighetsägare inte kan räkna med utrangeringsavdrag om delar av den gamla byggnaden behålls.

Företagsskattekommitténs förslag måste göras om

Finansministern Magdalena Andersson skriver på DI Debatt den 22 april att ingen av de modeller som presenterades av kommittén i juni 2014 bör genomföras utan att de först genomgår en grundlig analys. En ny remittering av det slutliga förslaget är nödvändigt.

Emerging Trends in Real Estate - The global outlook for 2015

Investerare tittar allt mer på utvecklings- och sekundära marknader, visar Emerging Trends in Real Estate - The global outlook for 2015 från PwC.

The Property Barometer 2015

The Property Barometer from PwC captures current trends and assessments from Sweden’s major real estate companies and financial players.

Betalar du som fastighetsägare för mycket skatt?

En genomgång av fastighetstaxeringen kan reducera den totala skattekostnaden för fastighetsägare. Frågan är aktuell för alla fastighetsägare oavsett skattesituation.

Fastighetstempen 2015

Det är en positiv bild som målas upp av företrädarna för den svenska fastighetsmarknaden i årets upplaga av PwC:s Fastighetstempen.