Förtroendeproblem - ett hot mot tillväxten?

  För tjugo år sedan var förtroendefrågan inom Financial Services organisationer knappt på radarn, medan ledare i dag anser den vara ett hot mot tillväxten. Ta del av Global CEO Survey - FS Talent.

  PwC Global FinTech Report – nordiska resultat

  I den här rapporten tittar vi på hur FinTech formar den finansiella marknaden.


  De nya marknadsmissbruksreglerna

  De nya reglerna medför skärpta sanktioner och utökad makt för Finansinspektionen. Läs här om vad detta innebär.

  Identifera en Målmarknad - MiFID II

  MiFID II regelverket omvälvar den finansiella marknaden. Det kräver att affärsstrategier ses över och att interna rutiner arbetas om.

  Hur ska ledare hantera förtroendeproblem i spåren av tekniska framsteg

  För tjugo år sedan var förtroendefrågan inom Financial Services organisationer knappt på radarn, medan ledare i dag anser den vara ett hot mot tillväxten.

  The wait is nearly over? IFRS 17 is coming, are you prepared for it?

  Nu håller IASB på att slutföra utformningen av IFRS 17, den nya standarden för redovisningen av försäkringsavtal.

  Across the boards: Views from the financial services boardroom

  Vad styrelseledamöterna i finanssektorn anser om cybersäkerhet, IT, risker, sammanträden och aktivister.

  AIFMD – ett pass även för offshore-fonder/förvaltare?

  AIFMD:s passporteringssystem skapar en inre marknad för EU-baserade fonder resp. EU-baserade förvaltare med tillstånd. Systemet ger rätt att marknadsföra och förvalta alternativa investeringsfonder inom EU:s gränser.

  Fonder – en bolagsmodell med rörligt aktiekapital?

  Fondutredningen presenterade i somras ett förslag på en bolagsmodell med rörligt aktiekapital för fonder. Men vad är det egentligen, och varför skulle svenska fondindustrin behöva den?

  Helena Kaiser de Carolis

  Ansvarig Partner Financial Services

  0709-29 33 11

  LinkedIn 

  Anneli Granqvist

  Ansvarig Partner Banking & Capital Markets

  0709-29 38 95

  LinkedIn

  Peter Nilsson

  Ansvarig Partner Asset & Wealth Management

  0709-29 33 09

  LinkedIn

  Morgan Sandström

  Ansvarig Partner Insurance

  0709-294058

  LinkedIn