Finansiell rapportering

Trovärdig finansiell rapportering

Med oss får ni kvalitet och trovärdighet i er finansiella rapportering


Som Sveriges ledande redovisningsspecialister bistår vi er vid kapitalmarknadstransaktioner, bevakar utvecklingen inom redovisning och finansiell rapportering och hjälper er med utmaningar inom en alltmer komplex regelvärld, såsom IFRS, K3 och K2.

Accounting Update – aktuella redovisningsfrågor

Accounting Update belyser aktuella redovisningsfrågor, främst inom IFRS, under området redovisning.

Kontakta oss

Mikael Scheja
Partner, finansiell rapportering
Tel 0709-29 30 38
Email

Claes Janzon
Partner, Finansiell rapportering
Tel 0709-29 30 42
Email

Följ oss