IFRS 9 Hedging in Practice

2018 förändras förutsättningarna för redovisning av finansiella instrument. Den här skriften sammanfattar viktiga frågor relaterade till säkringsredovisning enligt IFRS 9.

Ta del av värdefulla insikter

 

IFRS 15

År 2018 börjar IFRS 15, den nya IFRS-standarden för intäktsredovisning, att gälla. Vi hjälper dig att förstå vad det nya regelverket innebär och hur det påverkar ert bolag.

Ta del av våra rapporter

Kontakta
Mikael Scheja
Partner, Finansiell rapportering
Tel 0709-29 30 38
Email
Claes Janzon
Partner, Finansiell rapportering
Tel 010-213 30 42
Email