Marknadsnotering

Marknadsnotering med oss inger förtroende


En marknadsnotering är ett stort beslut och en krävande process. Med oss säkerställer du att er finansiella rapportering uppfyller de högt ställda krav som gäller vid en notering. Våra specialister följer dig genom hela processen och ger dig tillförlitlig rådgivning. Du spar tid och skapar ordning och reda inför er notering.


Vi gör en genomarbetad analys, prioriterar vad ni behöver åtgärda för att bli noterade och dokumenterar all formalia. Hos oss får du trygghet, kvalitet och en bra och personlig relation med våra experter.


Kontakta oss om du vill veta mer om marknadsnotering.

"Vi som specialister löser dina problem – och du har alltid någon att bolla med."

Johan Ericsson, rådgivare

Kontakta oss

Jon Widefjäll
Director / Rådgivare
Tel 0709-29 31 49
Email

Följ oss