Automotive

Hantera marknadens nya förutsättningar framgångsrikt

Fordonsindustrin är en dynamisk marknad som påverkas av bland annat förändringar i omvärlden, miljölagstiftningar, finansiella faktorer och nya innovationer. Ta tillvara på affärsmöjligheterna med en av de viktigaste svenska exportvarorna som de senaste åren haft en stadig tillväxt. Vi har både verktygen och kunskapen att hjälpa dig. Då ligger du steget före och kan koncentrera dig på at utveckla strategier för framtiden och de nya utmaningarna.

Läs mer här

Insikter

Driving Value: 2015 Automotive M&A Insights

PwC:s analys av fusions- och förvärvsaktiviteter och nyckeltrender som påverkar den globala fordonsindustrin.

BEPS: Automotive transfer pricing compliance

Denna rapport från PwC tar upp den nya strategin för internprissättning och dess effekt på bilindustrin.

CEO Survey 2015 industry snapshot automotive

Företagsledare inom fordonsbranschen är ganska pessimistiska om de ekonomiska utsikterna, visar CEO Survey 2015 från PwC.

PwC:s Energiprisindex januari 2015

PwC:s Energiprisindex föll med nära 4% under december månad efter prisnedgångar i olja, naturgas, kol och el.

Emerging Trends in Real Estate: United States and Canada 2015

Rapporten tar upp trender inom fastighetsmarknaden i USA och Kanada 2015.

Emerging Trends in Real Estate: Asia Pacific 2015

Rapoprten tar upp trender på fastighetsmarknaden i Asien 2015.

The road ahead - Gaining momentum from energy transformation

Elbranschen påverkas av flera olika förändringar - detta skapar både möjligheter och utmaningar och företag som förstår vad som påverkar utvecklingen har goda möjligheter att bli framtidens vinnare.

A new balancing act for DSO:s – Market, regulatory and business model challenges

Mer än 50 befattningshavare och experter från tio olika länder samlades i Bryssel i september 2014 för samtal om de utmaningar som eldistributionsföretagen står inför - denna rapport tar upp diskussionerna.

Powerful reporting

Formell rapportering är viktigt för kraft- och energibolag - investerare och analytiker säger att deras uppfattning om företagsledningen påverkas av rapporteringens kvalitet.

PwC:s Energiprisindex december 2014

Återgång till mer normal säsongstemperatur samt en torrare period får elpriserna att stiga med 21,7% jämfört med månaden innan.

Automotive M&A Insights – Mid-Year 2014

Rapporten "Automotive M&A Insights" ger en översikt av fusioner och förvärv och nyckeltrender som påverkar den globala fordonsindustrin.

Consolidation in the Global Automotive Supply Industry 2014

M&A-aktiviteten inom fordonsindustrin förväntas öka för första gången sedan 2011.

2014 Global Automotive Tax Guide

En sammanställning av skatteaspekter kring bilanvändningen i 43 av världens mest relevanta bilmarknader.

How to be no. 1: Facing future challenges in the automotive industry

Fordonsindustrin har gått mycket starkt de senaste åren, men samtidigt som det är rekordtillväxt finns nya utmaningar som demografiska förändringar, globala ekonomiska förändringar, ny teknologi med mera.