Forensic Services

Vi har nöjet att bjuda in dig att delta i 2014 års PwC Global Economic Crime Survey.

Undersökningen riktar sig till anställda i företag och andra former av organisationer som i sitt arbete har kunskap om eventuella fall av ekonomisk eller IT-relaterad brottslighet som drabbat företaget/organisationen.

Ditt eventuella deltagande bidrar till en bättre förståelse för ekonomiska oegentligheter och till utvecklingen av effektiva metoder att minska risker och skador. Undersökningen tar cirka 20-25 minuter att svara på, men beroende på dina svar kan du hoppa över vissa frågor.

Klicka här och delta i undersökningen direkt.

Alla svar är strikt konfidentiella, vilket innebär att alla svar är anonymiserade. Svaren kommer endast att kopplas till parametrar såsom den branschtillhörighet du anger i undersökningen. Inga referenser kommer att, eller kan, göras till enskilda organisationer eller personer, varken under analysarbetet eller i rapporten.

Om du har några frågor angående undersökningen eller stöter på några tekniska problem när du ska fylla i den, kontakta Magnus Lindahl, 0709-29 30 25, magnus.lindahl@se.pwc.com

Undersökningen är öppen fram till den 18 oktober och resultaten från undersökningen kommer att publiceras i januari 2014.