Reaping the dividends of cyber resilience

  Skadeförsäkringsbolagen rankar cyberrisk som den största risken. Cyberförsäkring är till stor del en outnyttjad möjlighet för försäkringsgivare och återförsäkrare.


  Necessity is the mother of reinvention

  Branschen brottas med förändrade kundbeteenden, nya teknologier och nya distributions- och affärsmodeller och måste hålla jämna steg med utvecklingen.


  Insurance Banana Skins 2015

  Rapporten kartlägger risker inom försäkringsbranschen med data från över 860 försäkringsbolag över hela världen.


  20th Annual Global CEO Survey - Insurance

  Företagsledare inom försäkringsbranschen ser optimistiskt på framtiden trots utmaningar, visar rapporten ”19th Annual Global Ceo Survey” från PwC.

  Insurance 2020 and beyond: Creating a winning culture

  Försäkringssektorn är en av de branscher inom den globala ekonomin där störningarna är särskilt omfattande – endast underhållning och mediasektorn som utsätts för större störningar. Detta återspeglar den hastighet med vilken de sociala, tekniska, miljömässiga och ekonomiska förändringar som vi har förutsett realiseras i försäkringsbranschen.

  The wait is nearly over? IFRS 17 is coming, are you prepared for it?

  Nu håller IASB på att slutföra utformningen av IFRS 17, den nya standarden för redovisningen av försäkringsavtal.

  Unlocking value in run-off

  I undersökningen analyseras enkätsvar från svarspersoner i Kontinentaleuropa och Storbritannien. Rapporten innehåller också tankeväckande insikter från några av våra branschexperter om viktiga frågor som påverkar run-off-marknaden.

  Hur blockkedjetekniken kan förändra försäkringar som säljs via förmedlare

  Denna rapport identifierar ett antal grundläggande praktiska exempel på hur blockkedjan används inom försäkringsförmedling och hur tekniken kan användas för att lösa affärsmässiga problem.

  Opportunities await: How InsurTech is reshaping insurance

  Rapporten från PwC tittar närmare på hur InsurTech kan komma att påverka försäkringsbranschen.

  Blurred lines: How FinTech is shaping Financial Services

  Banktjänster till konsument lär vara den del av finansbranschen som löper störst risk att kraftigt förändras med anledning av FinTech-bolag, visar rapporten från PwC.

  Morgan Sandström

  Ansvarig Partner Insurance

  0709-294058
  LinkedIn | E-mail