Reaping the dividends of cyber resilience

  Skadeförsäkringsbolagen rankar cyberrisk som den största risken. Cyberförsäkring är till stor del en outnyttjad möjlighet för försäkringsgivare och återförsäkrare.


  Necessity is the mother of reinvention

  Branschen brottas med förändrade kundbeteenden, nya teknologier och nya distributions- och affärsmodeller och måste hålla jämna steg med utvecklingen.


  Insurance Banana Skins 2015

  Rapporten kartlägger risker inom försäkringsbranschen med data från över 860 försäkringsbolag över hela världen.


  Nya möjligheter: Så omvandlar InsurTech försäkringsbranschen

  Den här rapporten tittar på hur InsurTech omvandlar försäkringsbranschen.

  PwC Global FinTech Report – Nordiska resultat

  I den här rapporten tittar vi på hur FinTech formar den finansiella marknaden.

  IFRS 16: Standarden för leasing ändras – är du redo?

  Ger en sammanfattning av den nya standarden IFRS 16 som träder i kraft den 1 januari 2019

  19th Annual Global CEO Survey – Insurance

  Försäkringsbranschen är en av de tre sektorer som upplever mest störningar enligt undersökningen. Bland utmaningarna märks överreglering, snabba tekniska förändringar, förändrat beteende hos kunderna och ökande konkurrens av nya aktörer på marknaden.

  General insurers should not ignore IFRS 4 Phase II

  Rapporten från PwC tittar närmare på de viktigaste faktorerna för att hjälpa skadeförsäkringsföretag att navigera igenom den nya standarden IFRS 4 fas II.

  Insurance 2020 and beyond: Necessity is the mother of reinvention

  Rapporten från PwC belyser trender inom försäkringsbranschen de kommande fem åren och hur försäkringsföretag kan utforma sin strategi.

  Gateways to growth: Insurance portals that deliver

  En portal kan vara ett ankare för företagens varumärkesidentitet och en hörnsten i en digital strategi, visar rapporten från PwC.

  Morgan Sandström

  Ansvarig Partner Insurance

  0709-294058
  LinkedIn | E-mail