Reaping the dividends of cyber resilience

  Skadeförsäkringsbolagen rankar cyberrisk som den största risken. Cyberförsäkring är till stor del en outnyttjad möjlighet för försäkringsgivare och återförsäkrare.


  Necessity is the mother of reinvention

  Branschen brottas med förändrade kundbeteenden, nya teknologier och nya distributions- och affärsmodeller och måste hålla jämna steg med utvecklingen.


  Insurance Banana Skins 2015

  Rapporten kartlägger risker inom försäkringsbranschen med data från över 860 försäkringsbolag över hela världen.


  Unlocking value in run-off

  I undersökningen analyseras enkätsvar från svarspersoner i Kontinentaleuropa och Storbritannien. Rapporten innehåller också tankeväckande insikter från några av våra branschexperter om viktiga frågor som påverkar run-off-marknaden.

  Hur blockkedjetekniken kan förändra försäkringar som säljs via förmedlare

  Denna rapport identifierar ett antal grundläggande praktiska exempel på hur blockkedjan används inom försäkringsförmedling och hur tekniken kan användas för att lösa affärsmässiga problem.

  Opportunities await: How InsurTech is reshaping insurance

  Rapporten från PwC tittar närmare på hur InsurTech kan komma att påverka försäkringsbranschen.

  Blurred lines: How FinTech is shaping Financial Services

  Banktjänster till konsument lär vara den del av finansbranschen som löper störst risk att kraftigt förändras med anledning av FinTech-bolag, visar rapporten från PwC.

  IFRS 16: The leases standard is changing - Are you ready?

  Den nya standarden IFRS 16 träder i kraft den 1 januari 2019 och PwC:s specialister kan hjälpa dig att förstå alla aspekter av de nya regelverken.

  19th Annual Global CEO Survey – Insurance

  Försäkringsbranschen är en av de tre sektorer som upplever mest störningar enligt undersökningen. Bland utmaningarna märks överreglering, snabba tekniska förändringar, förändrat beteende hos kunderna och ökande konkurrens av nya aktörer på marknaden.

  General insurers should not ignore IFRS 4 Phase II

  Rapporten från PwC tittar närmare på de viktigaste faktorerna för att hjälpa skadeförsäkringsföretag att navigera igenom den nya standarden IFRS 4 fas II.

  Morgan Sandström

  Ansvarig Partner Insurance

  0709-294058
  LinkedIn | E-mail