Insurance

Sällan har försäkringsbranschen varit så svårnavigerad som den är nu. Skärpta kapitalkrav, regelförändringar, prispress och ökad konkurrens är bara några tuffa prövningar.

Lås oss visa dig hur du omvandlar utmaningar till konkurrensfördelar.


Senaste rapporterna och artiklarna

Kontakta oss

Morgan Sandström
Ansvarig PwC Insurance
Tel 0709-29 40 58
Email

Följ oss