Insurance

Ta tillvara på affärsmöjligheterna med en trygg och kompetent partner

Aldrig har de makroekonomiska förutsättningarna för branschen varit så svårbedömda som nu. Dessutom tillkommer utmaningar som skärpta kapitalkrav, väsentliga regelverksförändringar, prispress och hårdare konkurrens om marknadsandelar och kompetent personal. Tillsammans vänder vi utmaningarna till konkurrensfördelar och skapar morgondagens vinnare.
Läs mer här...
 

Highlights

Stand out for the right reasons: Solvency II enters final countdown

Europakommissionen publicerade Solvens II delegerade akter den 10 oktober. Vi har gjort en jämförelse mellan technical specifications från april 2014 och den nya versionen av Delegated Acts som belyses i detta dokument.

FS Viewpoint: Closer to fine - Separating data privacy from information security

Rapporten tittar närmare på hur finansiella organisationer på ett effektivt sätt kan skydda information som de fått av kunder och anställda.

Insurance 2020: The digital prize – Taking customer connection to a new level

Många försäkringsbolag hamnar efter i utvecklingen när kundernas förväntningar förändras - hur kan digitala innovationer hjälpa dem att komma närmare kunderna och vilka nya affärsmöjligheter kan det ge?

Risk för ökade skattekostnader i svenska fonder

Svenska investeringsfonder är sedan den 1 januari 2012 i princip skattebefriade i Sverige. Fonderna kan dock även fortsättningsvis drabbas av utländska skatter såsom källskatter på aktieutdelningar.

Untying the knot: Sharpening strategies for regulatory change

I stället för att ta upp alla detaljer i de nya regelverken ser denna rapport på de krafter som driver förändringarna, vad de betyder för din verksamhet och hur du kan utveckla kapaciteten som behövs för att agera.

FATCA – ännu inget avtal klart mellan Sverige och USA

FATCA (Foreign Account Tax Planning Act) är ett amerikanskt regelverk med världsomspännande effekter som antogs av den amerikanska kongressen våren 2010. Reglerna innebär långtgående krav på finansiella företag (FFI) avseende kundkännedom och rapportering av amerikanska kunders inkomster och tillgodohavanden till det amerikanska skatteverket IRS. Sverige är ett av fyra EU-länder som fortfarande inte har ett informationsutbytesavtal med USA. Ett avtal skulle innebära många lättnader för svenska finansiella företag.

Sharing deal insight: European Financial Services M&A - Data Card

Bolagsaffärerna inom den finansiella sektorn börjar återhämta sig över hela regionen och den positiva trenden verkar dessutom hålla i sig under 2014, visar rapporten.

EU-domstolen anser att förvaltning av pensionstillgångar omfattas av undantag från moms

EU-domstolen har i en dom slagit fast att tjänster avseende förvaltning av tillgångar i premiebestämda pensionsplaner under vissa förutsättningar omfattas av undantag från moms.

Global Economic Crime Survey 2014: Threats to the Financial Services sector

Rapporten tittar närmare på hoten som finns mot den finansiella sektorn, utifrån den sjunde upplagan av PwC:s Global Economic Crime Survey 2014 som fick över 5 000 svar, varav omkring en tredjedel från den finansiella tjänstesektorn.

17th Annual Global CEO Survey Key findings in the Insurance industry

Rapporten sammanfattar de viktigaste resultaten från CEO Survey inom branschen Insurance.