Insurance

Ta tillvara på affärsmöjligheterna med en trygg och kompetent partner

Aldrig har de makroekonomiska förutsättningarna för branschen varit så svårbedömda som nu. Dessutom tillkommer utmaningar som skärpta kapitalkrav, väsentliga regelverksförändringar, prispress och hårdare konkurrens om marknadsandelar och kompetent personal. Tillsammans vänder vi utmaningarna till konkurrensfördelar och skapar morgondagens vinnare.
Läs mer här...
 

Highlights

Goda nyheter - svenska fonder har rätt till hemvistintyg från Skatteverket enligt Kammarrätten i Sundsvall!

Fredagen den 27 mars 2015 kom en dom från Kammarrätten i Sundsvall som förklarar att Swedbank Robur Europafond ska anses ha hemvist i Sverige enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Spanien. Det ankommer därför på Skatteverket att utfärda ett så kallat hemvistintyg.

18th Annual global CEO Survey: Key talent findings in the Financial Services sector

CEO Survey 2015 från PwC sammanfattar de största utmaningarna som världens företagsledare inom finansiella sektorn står inför.

Forging a winning culture

Kultur är mer korrelerad med hög prestanda än strategier och verksamhetsmodeller, visar denna analys från PwC.

18th Annual Global CEO Survey: Key findings in the Insurance sector

Företagsledare inom försäkringsbranschen ser fler möjligheter (59%) än de gjorde för tre år sedan, men också fler hot (61%), visar CEO Survey 2015 från PwC

PwC:s aktuella aktuarietjänster

Genom vårt globala nätverk och det nära erfarenhetsutbyte som finns inom PwC kan våra svenska aktuarier förse våra svenska kunder med insikter och erfarenheter.

Ready or not, here it comes?

Rapporten tar upp de utmaningar som försäkringsföretagen ställs inför vid anpassningen till den nya standarden IFRS 4 fas II.

PwC's Global Data & Analytics Survey 2014: Decision making in the insurance industry

Beslutsprocesserna förändras i försäkringsbranschen: 69 % av bolagen har börjat med bättre dataunderlag och utvecklade analyser inför viktiga beslut.

Reinsurance 2020: Taking control of your destiny

Framtiden för återförsäkrare - vilka strategier kommer att löna sig bäst på försäkringsmarknaden och vad behövs för att positionera sitt bolag?

Krav på transparens lyfter skattefrågorna till styrelsen

Nu skärps kraven på transparens i internationella skattefrågor. Det innebär att dessa frågor är aktuella även på styrelsenivå inom finanssektorn.

The boardroom agenda: Priming your business for Solvency II

Tiden närmar sig för det nya direktivet och de beslut som styrelser tar nu kan få betydande konsekvenser för investeringar, resultat och nya affärsmöjligheter.