Insurance

Ta tillvara på affärsmöjligheterna med en trygg och kompetent partner

Aldrig har de makroekonomiska förutsättningarna för branschen varit så svårbedömda som nu. Dessutom tillkommer utmaningar som skärpta kapitalkrav, väsentliga regelverksförändringar, prispress och hårdare konkurrens om marknadsandelar och kompetent personal. Tillsammans vänder vi utmaningarna till konkurrensfördelar och skapar morgondagens vinnare.
Läs mer här...
 

Highlights

PwC:s aktuella aktuarietjänster

Genom vårt globala nätverk och det nära erfarenhetsutbyte som finns inom PwC kan våra svenska aktuarier förse våra svenska kunder med insikter och erfarenheter.

Ready or not, here it comes?

Rapporten tar upp de utmaningar som försäkringsföretagen ställs inför vid anpassningen till den nya standarden IFRS 4 fas II.

PwC's Global Data & Analytics Survey 2014: Decision making in the insurance industry

Beslutsprocesserna förändras i försäkringsbranschen: 69 % av bolagen har börjat med bättre dataunderlag och utvecklade analyser inför viktiga beslut.

Reinsurance 2020: Taking control of your destiny

Framtiden för återförsäkrare - vilka strategier kommer att löna sig bäst på försäkringsmarknaden och vad behövs för att positionera sitt bolag?

Krav på transparens lyfter skattefrågorna till styrelsen

Nu skärps kraven på transparens i internationella skattefrågor. Det innebär att dessa frågor är aktuella även på styrelsenivå inom finanssektorn.

The boardroom agenda: Priming your business for Solvency II

Tiden närmar sig för det nya direktivet och de beslut som styrelser tar nu kan få betydande konsekvenser för investeringar, resultat och nya affärsmöjligheter.

Tio taggar som skaver

Krönika av Carl Rosén, vd för Aktiespararna.

Regeringen går inte vidare med förslag om slopande av momsgrupper

Regeringen har meddelat att de inte går vidare med den förra alliansregeringens förslag från i våras om att slopa de svenska reglerna om registrering av så kallade momsgrupper.

Stand out for the right reasons: Solvency II enters final countdown

Europeiska kommissionen har nu publicerat Solvens II delegerade förordningar. PwC har gjort en jämförelse mellan den nu publicerade förordningen och förarbetet från april 2014.

Skärpt syn för momsavdrag vid verksamhet med finansiell inriktning

Kammarrätten anser att Handelsbanken Finans AB inte har rätt att låta momspliktiga intäkter vid avbetalningsköp påverka storleken av momsavdrag för gemensamma kostnader i verksamheten. Domen ifrågasätter huvudregeln om att omsättningen kan användas som grund för att fördela momsavdrag i så kallad blandad verksamhet.