Hållbar affärsutveckling

Vilka risker uppstår genom er verksamhet? Svaret får du av våra eftertraktade specialister inom hållbar affärsutveckling och ansvarsfulla investeringar.

PwC:s hållbarhetsaffär

PwC:s hållbarhetsaffär inkluderar både rådgivnings- och revisionsnära tjänster. Vi stödjer kunder - investerare, företag och offentliga sektorn - att integrerar hållbarhetsfrågor i sin verksamhet och därigenom öka sin konkurrenskraft, förbättra riskhanteringen och stärka förtroendet mot intressenter.

Våra huvudtjänsteområden täcker in strategi och implementering, styrning och riskhantering, leverantörskedjan, mätning och värdering, samt rapportering av hållbarhetsinformation och bestyrkande av processer och redovisningar.

loading-player

Playback of this video is not currently available

De globala hållbarhetsmålen - så antar näringslivet utmaningen.
Ta del av seminariet i sin helhet som vi bjöd in till under Almedalen i juli 2016.


De senaste rapporterna och artiklarna

Kontakta oss

Fredrik Franke
Director / Ansvarig hållbarhetsrådgivning
Tel 0709-29 12 97
Email

Fredrik Ljungdahl
Partner / Hållbarhetsansvarig
Tel 010-213 32 34
Email

Följ oss