Hållbar affärsutveckling

  PwC:s hållbarhetsaffär inkluderar både rådgivnings- och revisionsnära tjänster. Vi stödjer kunder - investerare, företag och offentliga sektorn - att integrerar hållbarhetsfrågor i sin verksamhet och därigenom öka sin konkurrenskraft, förbättra riskhanteringen och stärka förtroendet mot intressenter.

  Våra huvudtjänsteområden täcker in strategi och implementering, styrning och riskhantering, leverantörskedjan, mätning och värdering, samt rapportering av hållbarhetsinformation och bestyrkande av processer och redovisningar.

  De globala hållbarhetsmålen - så antar näringslivet utmaningen.
  Ta del av seminariet i sin helhet som vi bjöd in till under Almedalen i juli 2016.


  Så ser private equity på hållbarhetsfrågor

  Allt fler private equity-fonder ser betydelsen av att beakta hållbarhetsfrågor inom den egna organisationen och i arbetet med portföljbolagen.

  Krav på hållbarhetsrapportering

  Den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsrapportering för stora företag trädde i kraft 1 december 2016.

  Lagstadgad hållbarhetsrapport från 2017

  Efter en ändring i årsredovisningslagen kommer företag av en viss storlek behöva upprätta en hållbarhetsrapport.

  Hållbarhetskrav i samband med börsnoteringar

  Noteringar på Stockholmsbörsen har det senaste åren sett ett rejält uppsving. Allt fler ser börsen som en god finansieringsmöjlighet. Men vilka förväntningar kan man som investerare ha vad gäller hållbarhetsfrågorna när ett företag har passerat nålsögat och noterats på börsen?

  FN:s globala hållbarhetsmål + PwC=SANT | Utdrag från hållbarhetsredovisningen

  2016 var ett viktigt år för världens hållbara utveckling. FN antog 17 globala mål för att utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och lösa klimatkrisen.

  Fredrik Franke

  Ansvarig
  hållbarhets-
  rådgivning

  0709-29 12 97
  LinkedIn | E-mail

  Fredrik Ljungdahl

  Hållbarhetsansvarig

  0709-29 32 34
  LinkedIn | E-mail

  Tweets