Healthcare

Effektiv vård med patienten i centrum

Hälso- och sjukvårdens förutsättningar förändras i takt med att befolkningen växer och blir allt äldre. Efterfrågan och kostnader ökar, vilket gör att behovet av en effektiv hälso- och sjukvård blir större. Samtidigt är patienterna mer medvetna och ställer höga krav på säkerhet och kvalitet. Detta, tillsammans med förändringar i lagstiftningen och teknisk utveckling, är utmaningar som kräver nya lösningar.
Läs mer här...

Highlights

Primary care in the new health economy: Time for a makeover

2015-12-03

Primärvården kommer att kunna leverera ett större värde till vårdköpare och överbrygga den förutspådda läkarbristen, visar rapporten från PwC.

Personaliserade och koordinerade hälsotjänste

2015-11-20

PwC går i den här rapporten igenom fallstudier och identifierar åtta nyckelfaktorer för hur hälso- och sjukvården ska främja livskvalitet för äldre.

From thriving to surviving: Cancer’s next challenge

2015-10-20

Personligt bemötande, koordinering och digitalisering är viktigt inom cancervården i Australien, Storbritannien och USA, framkommer i rapporten från PwC.

Telemonitoring solutions for a homecare provider in obstructive sleep spnea (OSA)

2015-09-30

Användning av telemonitorering inom sjukvården i Tyskland påvisar tydligt positiva effekter på patienternas välbefinnande, visar rapporten från PwC.

Effects of telemonitoring on treatment of sleepdisordered breathing

2015-09-22

En klinik skulle kunna behandla dubbelt så många patienter som i dag med hjälp av telemonitorering, visar rapporten från PwC.

Digitala doktorn kan komma

2015-09-18

Svenskar har en positiv inställning till att vårdas virtuellt genom digitala vårdlösningar, visar rapporten från PwC.

MoneyTree India Report Q1 2015

2015-09-11

Under första kvartalet minskade de totala investeringarna inom IT och inkomstskatt jämfört med föregående kvartal, visar rapporten från PwC.

Money matters: Billing and payment for a New Health Economy

2015-09-11

Strukturella förändringar är nödvändiga för förbättringar av betalningssystemen inom sjukvården, visar rapporten från PwC.

Medical cost trend: Behind the numbers 2016

2015-06-29

Tillväxttakten inom den amerikanska hälso- och sjukvårdssektorn förväntas minska under 2016, visar rapporten från PwC.