Healthcare

Effektiv vård med patienten i centrum

Hälso- och sjukvårdens förutsättningar förändras i takt med att befolkningen växer och blir allt äldre. Efterfrågan och kostnader ökar, vilket gör att behovet av en effektiv hälso- och sjukvård blir större. Samtidigt är patienterna mer medvetna och ställer höga krav på säkerhet och kvalitet. Detta, tillsammans med förändringar i lagstiftningen och teknisk utveckling, är utmaningar som kräver nya lösningar.
Läs mer här...

Highlights

From thriving to surviving: Cancer’s next challenge

2015-10-20

Personligt bemötande, koordinering och digitalisering är viktigt inom cancervården i Australien, Storbritannien och USA, framkommer i rapporten från PwC.

Telemonitoring solutions for a homecare provider in obstructive sleep spnea (OSA)

2015-09-30

Användning av telemonitorering inom sjukvården i Tyskland påvisar tydligt positiva effekter på patienternas välbefinnande, visar rapporten från PwC.

Effects of telemonitoring on treatment of sleepdisordered breathing

2015-09-22

En klinik skulle kunna behandla dubbelt så många patienter som i dag med hjälp av telemonitorering, visar rapporten från PwC.

Money matters: Billing and payment for a New Health Economy

2015-09-11

Strukturella förändringar är nödvändiga för förbättringar av betalningssystemen inom sjukvården, visar rapporten från PwC.

Digitala doktorn kan komma

2015-09-10

Svenskar har en positiv inställning till att vårdas virtuellt genom digitala vårdlösningar, visar rapporten från PwC.

Medical cost trend: Behind the numbers 2016

2015-06-29

Tillväxttakten inom den amerikanska hälso- och sjukvårdssektorn förväntas minska under 2016, visar rapporten från PwC.

Will Falk om eHälsa i Kanada på Vitalis

2015-04-23

Will Falk, PwC Kanadas managing partner inom health industries, presenterade Kanadas erfarenhet av eHälsa på Vitaliskonferensen.

Global health’s new entrants: Meeting the world’s consumer

2015-03-02

Rapporten ger ett globalt perspektiv på hur aktörer inom teknologi, telekommunikation och detaljhandeln omdefinierar den globala hälso- och sjukvårdsmarknaden.

CEO Survey 2015 industry snapshot healthcare

2015-02-04

Chefer inom hälso- och sjukvård är bekymrade över nya regleringar, stora budgetunderskott samt tillgången på personal, visar CEO Survey 2015 från PwC.

Healthcare delivery of the future

2014-11-09

Rapporten tittar närmare på hur digital teknik kan tid och avstånd mellan kliniker och konsumenter.