Diagnostics 2011

Diagnostics 2011 ger en översikt av M&A-aktiviteten under de senaste två åren och de faktorer som driver den,
samt en översyn av viktiga händelser för utvecklingen av "personalized medicine".