Lång erfarenhet av ideell sektor

Den ideella verksamheten i Sverige växer och utvecklas. Det innebär nya möjligheter, men också nya utmaningar för organisationerna. Vi har stor erfarenhet om de utmaningar som branschen ställs inför och hur de kan hanteras. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal!


Volontärer - ska de ses som anställda?

Vilka skyldigheter har de ideella organisationerna kring sina volontärer?

Skattefri vinst vid försäljning av andelar i bostadsrättsförening

Kammarrätten anser att andelarna i bostadsrättsföreningen i aktuellt fall är näringsbetingade och att vinsten vid försäljningen därmed är skattefri.

EU-kommissionen släpper sitt ärende mot Sverige gällande momsundantaget för ideell sektor

Europeiska kommissionen anmälde Sverige för cirka fem år sedan för att inte ha implementerat EU:s momsdirektiv korrekt genom att Sverige har ett momsundantag som är kopplat till den inkomstskatterättsliga bedömningen av ideella föreningars skatteplikt för näringsverksamhet. Efter omfattande lobbyarbete från både regeringen och ideell sektor har EU-kommissionen den 26 februari beslutat att lägga ned överträdelseärendet.

Felaktig moms på porto - särskilt viktigt för ideell och finansiell sektor

Företag, ideella organisationer och privatpersoner kan felaktigt ha betalat moms på brevporto i Sverige. EU-kommissionen har väckt talan mot Sverige i EU-domstolen och ett avgörande väntas under året. Ideella organisationer och företag med momsfri verksamhet kan ha möjlighet att få ersättning från svenska staten.

Förslag att slopa skattereduktion för gåva från privatpersoner till ideell sektor

I budgetpropositionen för 2015 lade regeringen fram ett förslag om att skattereduktion för gåvor och förfarandet kring godkännande av gåvomottagare bör slopas från och med 1 januari 2016. I fredags skickades en promemoria ut på remiss där förslaget är att regelverket slopas.

Beslut om beskattning vid försäljning av privatbostadsrätt

Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att en person med hemvist i Frankrike ska beskattas för vinst på försäljningen av en bostadsrätt trots att personen inte är medlem i bostadsrättsföreningen.

Skatteverket uppmanar ideella föreningar med omfattande second hand-försäljning att momsregistrera sig

Nu ställs frågan på sin spets. Skatteverket släppte den 3 februari ett pressmeddelande på sin hemsida där de uppmanar ideella föreningar som bedriver omfattande second hand-verksamhet att momsregistrera sig. Det Skatteverket dock inte är tydlig med är att det inte är prövat av domstol var exakt den gränsen går för när second hand-försäljningen ska anses som omfattande.

Högre skatt på bostadsförmånen i oäkta bostadsrättsföreningar

Den kraftigt sänkta statslåneräntan medför i praktiken att skatten på bostadsförmånen i oäkta bostadsrättsföreningar blir högre redan detta inkomstår jämfört med inkomståret 2014.

Lena Svensson

Ansvarig Partner Ideell Sektor

0709-29 36 36

LinkedIn | E-mail

Jonas Grahn

Partner och auktoriserad revisor

0709-29 33 22

LinkedIn | E-mail

Kristina Lundqvist

Skattejurist

0709-294084

LinkedIn | E-mail

Carina Sjögren

Partner Redovisning

0709-29 42 78

LinkedIn | E-mail

Johan Sverker

Verksamhets-konsult

0709-29 39 17

LinkedIn | E-mail