Lång erfarenhet av ideell sektor

Den ideella verksamheten i Sverige växer och utvecklas. Det innebär nya möjligheter, men också nya utmaningar för organisationerna. Vi har stor erfarenhet om de utmaningar som branschen ställs inför och hur de kan hanteras. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal!Lena Svensson

Ansvarig Partner Ideell Sektor

0709-29 36 36

LinkedIn | E-mail

Jonas Grahn

Partner och auktoriserad revisor

0709-29 33 22

LinkedIn | E-mail

Kristina Lundqvist

Skattejurist

0709-294084

LinkedIn | E-mail

Carina Sjögren

Partner Redovisning

0709-29 42 78

LinkedIn | E-mail

Johan Sverker

Verksamhets-konsult

0709-29 39 17

LinkedIn | E-mail