Lång erfarenhet av ideell sektor

Den ideella verksamheten i Sverige växer och utvecklas. Det innebär nya möjligheter, men också nya utmaningar för organisationerna. Vi har stor erfarenhet om de utmaningar som branschen ställs inför och hur de kan hanteras. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal!


5 viktiga aspekter att få med i bokslutet

I en ideell förening som är bokföringsskyldig finns några aspekter som är viktiga att ta med i ett bokslut.

Ideella föreningar bedriver ofta näringsverksamhet

Att fastställa om en ideell förening bedriver näringsverksamhet är viktigt eftersom den då är bokföringsskyldig – så här vet du hur din förening klassas.

Framtidssäkra organisationen - ha koll på omvärld och finansiering

Om du på ett eller annat sätt har ansvar att styra och leda en organisation i civilsamhället, vare sig det är som anställd eller förtroendevald, är en viktig del att bevaka och förhålla sig till omvärlden, dess förändringar, möjligheter och hot.

Ideella organisationer – ni kan vara skyldiga att bokföra!

Löpande bokföring i ideell sektor – ett måste eller inte? Det beror på är det tvetydiga svaret, läs vidare för att får reda på om just din förening eller stiftelse är bokföringsskyldig.

Enkla metoder kan ge mer framgångsrika projekt

Många gånger är det fullt tillräckligt att använda sig av betydligt enklare metoder för att hålla tillräcklig koll på styrning, ledning och uppföljning av projekt.

Så ökar du chanserna till lyckade projekt

Intervju med Henrik Engdahl, Senior rådgivare på PwC, angående projekt och hur man ökar sina chanser att lyckas med sina projekt.

K3 för ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser

Skriften är resultatet av PwC:s arbete med att tolka K3:s regelverk baserat på våra omfattande erfarenheter och kunskaper om hur ideella organisationer fungerar i praktiken.

Volontärer - ska de ses som anställda?

Vilka skyldigheter har de ideella organisationerna kring sina volontärer?

Skattefri vinst vid försäljning av andelar i bostadsrättsförening

Kammarrätten anser att andelarna i bostadsrättsföreningen i aktuellt fall är näringsbetingade och att vinsten vid försäljningen därmed är skattefri.

EU-kommissionen släpper sitt ärende mot Sverige gällande momsundantaget för ideell sektor

Europeiska kommissionen anmälde Sverige för cirka fem år sedan för att inte ha implementerat EU:s momsdirektiv korrekt genom att Sverige har ett momsundantag som är kopplat till den inkomstskatterättsliga bedömningen av ideella föreningars skatteplikt för näringsverksamhet. Efter omfattande lobbyarbete från både regeringen och ideell sektor har EU-kommissionen den 26 februari beslutat att lägga ned överträdelseärendet.

Felaktig moms på porto - särskilt viktigt för ideell och finansiell sektor

Företag, ideella organisationer och privatpersoner kan felaktigt ha betalat moms på brevporto i Sverige. EU-kommissionen har väckt talan mot Sverige i EU-domstolen och ett avgörande väntas under året. Ideella organisationer och företag med momsfri verksamhet kan ha möjlighet att få ersättning från svenska staten.

Lena Svensson

Ansvarig Partner Ideell Sektor

0709-29 36 36

LinkedIn | E-mail

Jonas Grahn

Partner och auktoriserad revisor

0709-29 33 22

LinkedIn | E-mail

Kristina Lundqvist

Skattejurist

0709-294084

LinkedIn | E-mail

Carina Sjögren

Partner Redovisning

0709-29 42 78

LinkedIn | E-mail

Johan Sverker

Verksamhets-konsult

0709-29 39 17

LinkedIn | E-mail