Not for profit

Stöd och trygghet för ideella organisationer

Den ideella verksamheten i Sverige växer och utvecklas. Det innebär nya möjligheter, men också nya utmaningar för organisationerna. Medlemmar, givare och samhället i stort ställer högre krav vad gäller resultat och möjlighet till insyn. Vi erbjuder stöd till ledare, anställda och förtroendevalda i din organisation, vilket bidrar till att skapa både trygghet och säkerhet.
Läs mer här...
 

Highlights

Högre skatt på bostadsförmånen i oäkta bostadsrättsföreningar

Den kraftigt sänkta statslåneräntan medför i praktiken att skatten på bostadsförmånen i oäkta bostadsrättsföreningar blir högre redan detta inkomstår jämfört med inkomståret 2014.

Beslut om beskattning vid försäljning av privatbostadsrätt

Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att en person med hemvist i Frankrike ska beskattas för vinst på försäljningen av en bostadsrätt trots att personen inte är medlem i bostadsrättsföreningen.

Skatteverket uppmanar ideella föreningar med omfattande second hand-försäljning att momsregistrera sig

Nu ställs frågan på sin spets. Skatteverket släppte den 3 februari ett pressmeddelande på sin hemsida där de uppmanar ideella föreningar som bedriver omfattande second hand-verksamhet att momsregistrera sig. Det Skatteverket dock inte är tydlig med är att det inte är prövat av domstol var exakt den gränsen går för när second hand-försäljningen ska anses som omfattande.

Skatteverkets besked lämnar elitidrotten i osäkerhet

Skatteverket har i höstas i dialog med Riksidrottsförbundet meddelat att de avser att tillämpa en väsentligt mer restriktiv tolkning av skattereglerna för elitidrottsföreningarna. Om Skatteverket skulle få stöd för sin hållning vid en prövning i skattedomstol leder det till konsekvenser som förändrar förutsättningarna fundamentalt för svensk elitidrott.

Elva finalister är utsedda i utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn

Elva finalister har valts ut i Årets redovisning i den ideella sektorn.

Bostadsrättsföreningens tillfälliga innehav av en fordran var inget hinder mot äktheten

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om hur den fordran som uppkommit vid föreningens försäljning av en fastighet påverkar föreningens skattemässiga karaktär.

Branschorganisationen FRII ger ut rapporten Finansiering av ideell verksamhet i samarbete med PwC

Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII, har i samarbete med PwC gett ut en branschrapport som tar tempen på insamlingsklimatet i Sverige, både utifrån ett insamlings- och ett givarperspektiv.

Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att en bostadsrättsförening ska beskattas för utdelning

Frågan gällde om en utdelning på andelar i en värdepappersfond (räntefond) är hänförlig till föreningens fastighet eller om den ska anses ingå i en kapitalförvaltning som är skild från fastighetsförvaltningen.

Även volontärer kan bli föremål för förmånsbeskattning

Frivilliga arbetsinsatser är mycket vanligt förekommande i ideella föreningar och är också en nödvändighet för ett rikt föreningsliv. Trots att en volontär inte är anställd kan i vissa situationer en volontär jämställas med en uppdragstagare. Det leder till att de på samma sätt som anställda kan bli föremål för förmånsbeskattning. En intressant dom från kammarrätten avseende Lundakarnevalen illustrerar den svåra balansgången.

K3 för ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser

Regelverket K3 är i första hand skrivet för aktiebolag men har ett tilläggskapitel för stiftelser och ett för ideella föreningar och registrerade trossamfund - samtidigt gäller tillämpliga delar av det generella regelverket även för de ideella organisationerna.