Not for profit

Stöd och trygghet för ideella organisationer

Den ideella verksamheten i Sverige växer och utvecklas. Det innebär nya möjligheter, men också nya utmaningar för organisationerna. Medlemmar, givare och samhället i stort ställer högre krav vad gäller resultat och möjlighet till insyn. Vi erbjuder stöd till ledare, anställda och förtroendevalda i din organisation, vilket bidrar till att skapa både trygghet och säkerhet.
Läs mer här...
 

Highlights

Skattefri vinst vid försäljning av andelar i bostadsrättsförening

Kammarrätten anser att andelarna i bostadsrättsföreningen i aktuellt fall är näringsbetingade och att vinsten vid försäljningen därmed är skattefri.

Återförvisat förhandsbesked angående näringsbetingade andelar i bostadsrättsförening

Högsta förvaltningsdomstolen har återförvisat Skatterättsnämndens förhandsbesked då Skatterättsnämnden borde ha analyserat frågan om tidpunkten för bedömningen av bostadsrättsförenings status.

Lansering av FRII:s branschrapport 2015

Den 17 mars 2015 lanserar FRII och PwC årets branschrapport som tar tempen på den ideella sektorns förutsättningar att finansiera sin verksamhet.

Har kommun och stat någon nytta av elitidrott?

Kommuners stöd till elitidrotten brukar ofta vara en omdebatterad fråga och är åter högaktuell med ett antal elitföreningar som de senaste månaderna efterfrågat kommunalt stöd till föreningen på grund av ekonomiska trångmål.

EU-kommissionen släpper sitt ärende mot Sverige gällande momsundantaget för ideell sektor

Europeiska kommissionen anmälde Sverige för cirka fem år sedan för att inte ha implementerat EU:s momsdirektiv korrekt genom att Sverige har ett momsundantag som är kopplat till den inkomstskatterättsliga bedömningen av ideella föreningars skatteplikt för näringsverksamhet. Efter omfattande lobbyarbete från både regeringen och ideell sektor har EU-kommissionen den 26 februari beslutat att lägga ned överträdelseärendet.

Felaktig moms på porto - särskilt viktigt för ideell och finansiell sektor

Företag, ideella organisationer och privatpersoner kan felaktigt ha betalat moms på brevporto i Sverige. EU-kommissionen har väckt talan mot Sverige i EU-domstolen och ett avgörande väntas under året. Ideella organisationer och företag med momsfri verksamhet kan ha möjlighet att få ersättning från svenska staten.

Felaktig moms på porto - särskilt viktigt för ideell och finansiell sektor

Företag, ideella organisationer och privatpersoner kan felaktigt ha betalat moms på brevporto i Sverige. EU-kommissionen har väckt talan mot Sverige i EU-domstolen och ett avgörande väntas under året. Ideella organisationer och företag med momsfri verksamhet kan ha möjlighet att få ersättning från svenska staten.

Förslag att slopa skattereduktion för gåva från privatpersoner till ideell sektor

I budgetpropositionen för 2015 lade regeringen fram ett förslag om att skattereduktion för gåvor och förfarandet kring godkännande av gåvomottagare bör slopas från och med 1 januari 2016. I fredags skickades en promemoria ut på remiss där förslaget är att regelverket slopas.

Beslut om beskattning vid försäljning av privatbostadsrätt

Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att en person med hemvist i Frankrike ska beskattas för vinst på försäljningen av en bostadsrätt trots att personen inte är medlem i bostadsrättsföreningen.