Not for profit

Stöd och trygghet för ideella organisationer

Den ideella verksamheten i Sverige växer och utvecklas. Det innebär nya möjligheter, men också nya utmaningar för organisationerna. Medlemmar, givare och samhället i stort ställer högre krav vad gäller resultat och möjlighet till insyn. Vi erbjuder stöd till ledare, anställda och förtroendevalda i din organisation, vilket bidrar till att skapa både trygghet och säkerhet.
Läs mer här...
 

Highlights

Ideellt Forum 18 november 2015

Ideellt Forum arrangeras den 18 november.

Inbjudan - Årets redovisning i den ideella sektorn

Inbjudan till tävlingen Årets redovisning i den ideella sektorn 2015.

Lagrådsremissen om slopad skattereduktion för gåva har kommit

Trots att flertalet remissinstanser har invänt mot förslaget går regeringen vidare med sitt förslag för behandling hos Lagrådet.

Sverige har begått ett fördragsbrott genom att ta ut moms på samhällsomfattande posttjänster

Efter ett flertal år av skriftväxlingar mellan Sverige och EU-kommissionen har nu till slut EU-domstolens dom i det så kallade "postmomsmålet" kommit. Den svenska momslagen innehåller inte ett undantag för posttjänster på det sätt som EU:s momsdirektiv föreskriver. Som väntat slår EU-domstolen fast att Sverige därmed inte uppfyllt sina skyldigheter.

Skattefri vinst vid försäljning av andelar i bostadsrättsförening

Kammarrätten anser att andelarna i bostadsrättsföreningen i aktuellt fall är näringsbetingade och att vinsten vid försäljningen därmed är skattefri.

Återförvisat förhandsbesked angående näringsbetingade andelar i bostadsrättsförening

Högsta förvaltningsdomstolen har återförvisat Skatterättsnämndens förhandsbesked då Skatterättsnämnden borde ha analyserat frågan om tidpunkten för bedömningen av bostadsrättsförenings status.

Lansering av FRII:s branschrapport 2015

Den 17 mars 2015 lanserar FRII och PwC årets branschrapport som tar tempen på den ideella sektorns förutsättningar att finansiera sin verksamhet.

Har kommun och stat någon nytta av elitidrott?

Kommuners stöd till elitidrotten brukar ofta vara en omdebatterad fråga och är åter högaktuell med ett antal elitföreningar som de senaste månaderna efterfrågat kommunalt stöd till föreningen på grund av ekonomiska trångmål.

EU-kommissionen släpper sitt ärende mot Sverige gällande momsundantaget för ideell sektor

Europeiska kommissionen anmälde Sverige för cirka fem år sedan för att inte ha implementerat EU:s momsdirektiv korrekt genom att Sverige har ett momsundantag som är kopplat till den inkomstskatterättsliga bedömningen av ideella föreningars skatteplikt för näringsverksamhet. Efter omfattande lobbyarbete från både regeringen och ideell sektor har EU-kommissionen den 26 februari beslutat att lägga ned överträdelseärendet.