Kommunala och/eller landstingsägda bolag

Stöd för just din verksamhets utmaningar

För att leva upp till kraven för kommunala eller landstingsägda företag krävs ett löpande arbete med allt ifrån kompetensutveckling till riskhantering inom organisationen.

Vi har en lång erfarenhet av både offentligt finansierade verksamheter och företagande inom det privata näringslivet, och kan på så vis hjälpa dig med alla delar av din verksamhets utmaningar.


Vi hjälper dig gärna med exempelvis:

  • Ägarfrågor: Gränssnitt, roller och ansvar
  • Utbildning av förtroendevalda revisorer, styrelser och företagsledningar
  • Oberoende granskning av processer och kontrollfunktioner
  • Energi: Nya krav (exempelvis Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning), ökad konkurrens och minskade investeringar
  • Fastigheter: Värdering, utförsäljning, status allmännyttan etc
  • Skattefrågor
  • Revision

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och din verksamhet? Kontakta oss gärna!

Riskhantering och intern kontroll inom kommun- och landstingsägda bolag