Kommunal sektor

För att du ska få möjlighet att utveckla din verksamhet åt det håll du vill, skräddarsyr vi lösningar som passar din enskilda organisation på bästa sätt.

Kommunal Sektor är marknadsledande när det gäller att hjälpa kommuner, landsting och regioner att utveckla verksamheten. Tack vare att vi har ett rikstäckande nätverk finns våra erfarna revisorer och rådgivare alltid nära till hands.

Vilket område arbetar du inom?

Insikter

PwC:s Academy - Skräddarsydda utbildningar

Läs mer om hur PwC kan hjälpa er med utbildning, föreläsning, workshop, behovsanalys.

State-owned enterprises: Catalysts for public value creation?

Statliga bolag spelar en viktig roll för att skapa allmännyttigt värde, det visar rapporten State-owned enterprises: Catalysts for public value creation? från PwC.

8 myndigheter nominerade till Sveriges modernaste myndighet

Åtta myndigheter nominerade till tävlingen Sveriges modernaste myndighet som PwC är med och arrangerar.

Into Africa - the continent's Cities of Opportunity

Den växande medelklassen, den starka befolkningstillväxten och tekniska innovationer är trender som formar framtiden för Afrika, visar rapporten från PwC.

Fighting fraud in the public sector III

Rapporten från PwC tittar närmare på hur offentlig sektor kan vidta åtgärder för att förebygga, upptäcka och bekämpa bedrägerier.

Sustainable productivity

En benchmarkingstudie från PwC om företagstjänster inom den offentliga sektorn som ger insikter från 20 statliga myndigheter och enheter.

Kommunala bolags avdragsrätt för ränta på lån till kommunen

Nya utvidgade regler om begränsningar i avdragsrätten för ränta på skuld till ett företag i intressegemenskap började gälla i januari 2013. Sedan dess har tillämpningen av de nya reglerna på det kommunala området medfört att avdragsrätten enligt den så kallade ventilen har inskränkts.

Government and the Global CEO: Delivering outcomes, creating value

Regeringar och offentliga organisationer måste förnya fokus på att uppnå budgetbalans för att hållbart minska sina kostnader för offentlig service, visar PwC:s undersökning Government & the Global CEO.

PwC är medarrangör i tävlingen Sveriges Modernaste Myndighet 2015

PwC är med och arrangerar tävlingen Sveriges Modernaste Myndighet 2015.

World in 2050: Will the shift in economic power continue?

En förskjutning av den globala ekonomiska makten till tillväxtekonomierna lär fortsätta, trots en betydande nedgång i Kina efter 2020.