Kommunal sektor

För att du ska få möjlighet att utveckla din verksamhet åt det håll du vill, skräddarsyr vi lösningar som passar din enskilda organisation på bästa sätt.

Kommunal Sektor är marknadsledande när det gäller att hjälpa kommuner, landsting och regioner att utveckla verksamheten. Tack vare att vi har ett rikstäckande nätverk finns våra erfarna revisorer och rådgivare alltid nära till hands.

Vilket område arbetar du inom?

 

Highlights

Leading from the front: Finance in the public sector – from aspiration to action

Rapporten tittar närmare på finansfunktionen i den offentliga sektorn och vilka trender, problem och förändringar som möter finanschefer

Understanding productivity: Federal government benchmarking on corporate services

Denna benchmark kommer att tillhandahålla faktabaserade belägg för att informera om affärsbeslut.

Improving public sector productivity through prioritisation, measurement and alignment

Rapporten tittar närmare på drivkrafterna bakom initiativ till ökad produktivitet inom den offentliga sektorn och erfarenheterna till dags dato.

Capital Markets: The Rise of Non-Bank Infrastructure Project Finance

Rapporten tittar närmare på möjligheter för den privata sektorn att tillhandahålla infrastrukturfinansiering via projektobligationer.

Rebuilding for resilience: Fortifying infrastructure to withstand disaster

Rapporten tittar närmare på hur städer, regioner och företag kan förbereda sig för att möta de ökande riskerna för naturkatastrofer.

Global Green Policy Insights augusti

Publikationen ges ut varannan månad och ger den senaste utvecklingen av miljöskatter från hela världen.

NHS@75: Towards a healthy state

Rapporten ”NHS @ 75: På väg mot ett hälsosamt tillstånd” fastställer en vision och ett handlingsprogram för att uppnå denna ambition.

The Local state We’re in: PwC’s annual local government survey 2013

Rapporten visar att kommunerna de senaste åren har visat sin förmåga att genomföra ambitiösa och långtgående besparingsprogram.