Kommunal sektor

För att du ska få möjlighet att utveckla din verksamhet åt det håll du vill, skräddarsyr vi lösningar som passar din enskilda organisation på bästa sätt.

Kommunal Sektor är marknadsledande när det gäller att hjälpa kommuner, landsting och regioner att utveckla verksamheten. Tack vare att vi har ett rikstäckande nätverk finns våra erfarna revisorer och rådgivare alltid nära till hands.

Vilket område arbetar du inom?

 

Highlights

Productivity in the public sector: What makes a good job?

Rapporten undersöker vad som kan göras för att höja produktiviteten och hur den offentliga sektorn kan spela en roll.

Cities of Opportunity 2014

Stockholm är världsledande inom delområdena hållbarhet samt hälsa, trygghet och säkerhet, visar rapporten Cities of Opportunity som analyserar 30 utvalda städer utifrån tio områden som definierar attraktionskraft och tillväxtpotential

Cities of Opportunity 2014 - Stockholm

Stockholm är världsledande inom områden som hållbarhet, hälsa, trygghet och säkerhet och totalt sett hamnar staden på en sjundeplats bland 30 storstäder i världen, visar rapporten Cities of Opportunity 2014 .

Innovative city strategies for delivering sustainable competitiveness

Denna studie analyserar ett antal innovativa strategier för stadsutveckling som syftar till att stödja en stads utveckling och konkurrenskraft över tid.

Building digital trust – Information systems and technology challenges for higher education institutions

Rapporten tittar närmare på de tio största utmaningarna gällande informationssystem och IT för universitet och högskolor.

Leading from the front: Finance in the public sector – from aspiration to action

Rapporten tittar närmare på finansfunktionen i den offentliga sektorn och vilka trender, problem och förändringar som möter finanschefer

Understanding productivity: Federal government benchmarking on corporate services

Denna benchmark kommer att tillhandahålla faktabaserade belägg för att informera om affärsbeslut.

Improving public sector productivity through prioritisation, measurement and alignment

Rapporten tittar närmare på drivkrafterna bakom initiativ till ökad produktivitet inom den offentliga sektorn och erfarenheterna till dags dato.

Capital Markets: The Rise of Non-Bank Infrastructure Project Finance

Rapporten tittar närmare på möjligheter för den privata sektorn att tillhandahålla infrastrukturfinansiering via projektobligationer.