Din bransch - Consumer goods

Värdering av dina varumärken. Frågor om miljöpåverkan samt socialt och etiskt ansvar. Globaliserad handel och nya regelverk. Hur bygger ni förtroende?

Livsmedelsbranschen är Sveriges fjärde största bransch baserat på omsättning och antalet anställda. Livsmedelsbranschen omfattar både ägarledda lokalt och regionalt verksamma företag, medelstora företag med nationell inriktning samt internationella livsmedelskoncerner. Den svenska livsmedelsindustrin är internationellt konkurrenskraftig, det visar inte minst den ökade exporten av svenska livsmedelsprodukter samt att flera globala livsmedelsföretag valt Sverige som bas för produktion och försäljning inom Norden och Baltikum.

Nya konsumtionsmönster på grund av värderingsförändringar när det gäller miljö, etik och hälsofrågor blir samtidigt allt mer tydliga hos konsumenten. Hur kan dessa risker förändras till värde för livsmedelsföretaget? Samtidigt styrs konsumentens köpbeteende mer och mer av varumärken. Vad är värdet på dessa?
Parallellt krävs en anpassning till vardagliga ekonomiska realiteter: Hur påverkar redovisning enligt IFRS? Vad krävs för en fungerande intern kontroll? Hur påverkas din verksamhet av Svensk kod för bolagsstyrning? Och hur genomtänkt är er riskanalys?

Vill du veta mer? Kontakta oss – vi hjälper dig gärna!

Utmaningar där vi kan hjälpa dig