Marknadsnotering

Står ditt bolag inför en marknadsnotering?

En marknadsnotering av ett bolags aktier är ett stort beslut som grundas på strategiska överväganden om bolagets framtida utveckling och handlingsalternativ. Processen tar tid och kräver alltid omfattande insatser från olika befattningshavare i bolaget. Ett bolag behöver ofta vidta åtgärder för att klara de utökade kraven. För att själv ha kontroll över processen är det viktigt att vidta förberedelser i god tid.

Våra erfarna rådgivare är väl förtrogna med alla de speciella krav och bestämmelser som finns på detta område och hjälper er med de frågor och utmaningar ni står inför: